Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s umožněním přístupu do budovy (Mateřská školka Napajedla)

 

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s umožněním přístupu do budovy (Mateřská školka Napajedla)

 
 
 
Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo dodržování povinností správce osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů při vstupu osob do budovy mateřské školy.

Kontrolovaná osoba provozuje elektronický vstupní systém, který je založen na systematickém snímání a zpracování otisků prstů, které jsou biometrickým údajem, a tedy citlivým údajem ve smyslu § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb.

Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba nedisponuje souhlasem ke zpracování předmětných osobních údajů a zpracovává tedy osobní údaje v rozporu s § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. Úřad také zjistil, že kontrolovaná osoba shromažďuje citlivé údaje, které nejsou nezbytné pro naplnění stanoveného účelu, a tím porušila povinnost správce osobních údajů stanovenou v § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. (shromažďování v odpovídajícím a nezbytném rozsahu).

V návaznosti na námitky, které kontrolovaná osoba proti kontrolním zjištěním podala, byla věc předsedkyní Úřadu vrácena k došetření. Další námitky kontrolované osoby proti zjištěním uvedeným v dodatku k protokolu vyřídila předsedkyně Úřadu tak, že konstatovala, že kontrolovaná osoba zpracovává citlivé údaje, nicméně že tak činí se souhlasem dotčených subjektů údajů a že se nejedná o údaje, které by byly zpracovávány v rozporu s § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., neboť kontrolovaná osoba doložila změnu postupu a pravidel pro užívání systému tak, že na vstup do příslušných prostor dohlíží i pověřená fyzická osoba – zaměstnanec kontrolované osoby, a proto s přihlédnutím k těmto dodatečným opatřením konstatovala předsedkyně Úřadu, že v takovém případě je naplněn stanovený účel zpracování osobních údajů.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s umožněním přístupu do budovy (Mateřská školka Napajedla)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém