Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s vydáváním parkovacích karet (město Prachatice)

 
 
 
Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu zpracování osobních údajů v souvislosti s vydáváním parkovacích karet městem Prachatice. Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba vydává dva druhy parkovacích karet, parkovací karty nepřenosné, vydané pro jedno vozidlo, a parkovací karty přenosné, vydané na jméno a použitelné pro libovolné vozidlo.

Úřad zjistil, že na obou druzích parkovacích karet byly uvedeny nadbytečné osobní údaje, a to u nepřenosné parkovací karty jméno, příjmení a trvalé bydliště a u přenosné parkovací karty trvalé bydliště a registrační značka vozidla. Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba výše uvedeným jednáním porušila povinnosti stanovené v § 5 odst. 2 (právní titul pro zpracování), § 5 odst. 3 (povinnost dbát na ochranu soukromého a osobního života při zpracování na základě zvláštního zákona), § 10 (ochrana soukromého a osobního života), § 13 odst. 1 (přijetí bezpečnostních opatření) a § 19 zákona (oznamovací povinnost) č. 101/2000 Sb.

Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav napravila dle doporučení Úřadu již v průběhu kontroly, Úřad neuložil opatření k nápravě. Parkovací karty vydávané městem Prachatice již obsahují toliko nezbytné osobní údaje jejich držitelů, jimiž jsou v případě přenosné parkovací karty jméno, příjmení, případně titul držitele parkovací karty, a v případě nepřenosné parkovací karty registrační značka vozidla. Úřad uložil kontrolované osobě pokutu ve výši 20 000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s vydáváním parkovacích karet (město Prachatice)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém