Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení

 

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti se zveřejněním osobních údajů subjektů údajů na sociální síti

UOOU-00842/22

 
 
 
Kontrola byla zahájena v únoru 2022 na základě monitoringu médií a informací o zveřejnění adres poslanců na sociální síti Facebook a Telemetr.io. Následně Úřad obdržel také stížnost týkající se stejného zveřejnění osobních údajů. Osobní údaje ve formě adres byly rozesílány také prostřednictvím e-mailu.

Kontrolou Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba zpracovávala osobní údaje, aniž k tomuto zpracování disponovala legitimním právním titulem dle čl. 6 odst. 1 GDPR. Kontrolovaná osoba uvedla, že osobní údaje zpracovává pro účely oprávněných zájmů, tuto argumentaci však Úřad vyhodnotil jako spekulativní a tedy nelegitimní.

Dalším pochybením ze strany kontrolované osoby bylo neplnění informační povinnosti ve vztahu k subjektům údajů. Kontrolovaná osoba na svých webových stránkách neuvádí žádnou informaci týkající se ochrany osobních údajů ani informaci o způsobu zpracování.
 
Úřad ukončil kontrolu v dubnu 2022 a doručil kontrolované osobě protokol o kontrole s uvedením zjištěných pochybení. V květnu 2022 marně uplynula lhůta pro podání námitek proti kontrolním zjištěním a kontrolovaná osoba nepodala námitky.

Spis byl předán k zahájení správního řízení.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2022 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů – 1. pololetí > SOUKROMÝ SEKTOR > Politické strany a hnutí > Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti se zveřejněním osobních údajů subjektů údajů na sociální síti

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém