Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola zpracování osobních údajů zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků (Pražská pravoslavná eparchie)

 
 
 
Kontrola byla provedena na základě podnětu, který se týkal zpracování osobních údajů zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Kontrola byla ukončena s tím, že bylo konstatováno porušení povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., které bylo shledáno v tom, že kontrolovaná osoba požadovala od svých zaměstnanců prostřednictvím osobního dotazníku a jeho příloh osobní údaje ve větším rozsahu, než je nezbytné k naplnění sledovaných účelů (povinností zaměstnavatele stanovených zvláštními právními předpisy). Takto shromážděné údaje následně kontrolovaná osoba uchovávala v osobních spisech zaměstnanců. Kontrolou bylo zjištěno, že součástí osobních spisů zaměstnanců jsou mimo jiné kopie osobních a cestovních dokladů a dalších veřejných listin (jako např. rodné listy zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků, oddací listy, rozsudky o rozvodu, průkazy zdravotní pojišťovny). Pro případ pořizování kopií celých dokladů přitom platí, že téměř vždy jsou shromážděny i takové osobní údaje, které již překračují správcem sledovaný účel (cíl). V případě osobních či cestovních dokladů je pořizování jejich kopií navíc výslovně zakázáno příslušnou právní úpravou. S kontrolovanou osobou bude dále vedeno správní řízení o uložení opatření k nápravě a následně i o uložení sankce.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků (Pražská pravoslavná eparchie)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém