Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů zaměstnanců (Energetický regulační úřad)

 

Kontrola zpracování osobních údajů zaměstnanců (Energetický regulační úřad)

 
 
 
Na základě čtyř podnětů provedl Úřad kontrolu dle zákona č. 101/2000 Sb., jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů zaměstnanců kontrolované osoby. Obsahem podnětů bylo jednání jednoho z členů jejího statutárního orgánu, který měl bez pověření či usnesení tohoto orgánu získat přístup k osobním spisům všech zaměstnanců. Spisy měl převzít ze mzdového a personálního oddělení a přenést do své kanceláře, kde měly být bez jakéhokoli zabezpečení volně uloženy v neuzamykatelných skříních. Současně dle stěžovatelů docházelo i k neoprávněným přístupům do spisů a osobních spisů. Bylo zjištěno, že k přemístění spisů došlo v souvislosti s kontrolou personálních spisů, kterou měl pověřený člen statutárního orgánu provést. Kontrolovaná osoba však v souvislosti s přemístěním a následnou kontrolou personálních spisů nespecifikovala dostatečně určitě podmínky, za kterých má k přemístění a kontrole dojít (zabezpečení a podmínky pro přístup ke spisům, okruh osob oprávněných k přístupu ke spisům). Tím porušila povinnost podle § 13 zákona č. 101/2000 Sb. Osobní spisy kontrolovaného tak byly v období od srpna do listopadu 2017 vystaveny riziku přístupu neoprávněných osob.
 
Současně bylo zjištěno porušení povinnosti upravené v § 14 zákona č. 101/2000 Sb. ze strany člena statutárního orgánu pověřeného provedením kontroly personálních spisů, spočívající v manipulaci s konkrétními spisy nad rámec služebního úkolu. 

Předsedkyně Úřadu částečně vyhověla námitkám, které proti kontrolním zjištěním kontrolovaná osoba podala. V návaznosti na tento závěr Úřad provedl ve věci došetření, v jehož rámci posoudil také plnění povinností dle § 5 odst. 1 písm. b) až f) a § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. Provedeným došetřením nebylo shledáno další pochybení na straně kontrolované osoby.

Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k nápravě.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů zaměstnanců (Energetický regulační úřad)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém