Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola zpracování osobních údajů zaměstnanců prostřednictvím kamerového systému (ALPHA FLIGHT a.s.)

 
 
 
Předmětem kontroly, zahájené na základě podnětu zaslaného Úřadu, bylo zpracování osobních údajů zaměstnanců kontrolované osoby, případně i třetích osob, prostřednictvím kamerového systému se záznamem umístěného na pracovišti v sídle kontrolované osoby. Dále bylo předmětem kontroly posouzení, zda u kontrolované osoby dochází ke sledování osobních počítačů (dále jen „PC“) zaměstnanců anebo k zásahům do těchto PC, které by byly v rozporu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba provozuje ve svém sídle kamerový systém se záznamem, skládající se z cca 90 kamer, zaměřených na přístupové body, chodby a na kontrolu výroby. Kontrolující posoudili, zda v daném případě nedochází k monitorování pracovišť zaměstnanců v rozporu s požadavky § 316 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a dospěli k závěru, že (po úpravě provedené ještě v průběhu kontroly) lze na posuzovaný kamerový systém aplikovat právní titul obsažený v § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. Kontrolovaná osoba tedy zpracovává osobní údaje za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů a zároveň toto zpracování není v rozporu s právem subjektů údajů na ochranu soukromého a osobního života. Kontrolou nebylo zjištěno, že by docházelo k volné distribuci záznamů z kamer mezi zaměstnance kontrolované osoby (jak bylo uvedeno v podnětu doručeném Úřadu), ani že by docházelo ke sledování PC zaměstnanců anebo k manipulaci s obsahem těchto PC.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů zaměstnanců prostřednictvím kamerového systému (ALPHA FLIGHT a.s.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém