Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola zpracování osobních údajů zaměstnanců (společnost FTE automotive Czechia s.r.o.)

 
 
 
Předmětem kontroly provedené na základě obdrženého podnětu bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. při zpracování osobních údajů zaměstnanců kontrolované osoby. Kontrolovaná osoba měla zpřístupnit osobní údaje zhruba 600 zaměstnanců (v rozsahu jméno, příjmení, osobní číslo a výše základní mzdy), a to na společném disku (úložišti) přístupném všem pracovníkům kontrolované osoby, dále mělo při skenování dokumentů u kontrolované osoby docházet k jejich ukládání na server přístupný všem zaměstnancům. Předmětem doručeného podnětu byl také kamerový systém provozovaný na pracovišti kontrolované osoby.

Kontrolou bylo zjištěno, že k uvedenému zpřístupnění osobních údajů zaměstnanců neoprávněným osobám došlo, a to v důsledku pochybení zaměstnankyně kontrolované osoby, která postupovala v rozporu s interními předpisy. Toto zjištění bylo vyhodnoceno jako porušení povinnosti stanovené v § 14 zákona č. 101/2000 Sb. (zpracování za podmínek a v rozsahu správcem nebo zpracovatelem stanoveném), za které odpovídá zaměstnankyně kontrolované osoby. Kontrolovaná osoba popsaný nezákonný stav zjistila a napravila ještě před zahájením této kontroly, přičemž přijatá technicko-organizační opatření byla vyhodnocena jako dostatečná. Pochybení zaměstnankyně kontrolované osoby bylo následně projednáno a byly z něj vyvozeny důsledky.

Ve vztahu ke zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému, který kontrolovaná osoba provozuje ve svém výrobním areálu, bylo kontrolou zjištěno, že rozsah a zaměření tohoto kamerového systému, resp. jednotlivých kamer, s přihlédnutím ke zjištěným účelům provozu kamerového systému, umožňuje aplikaci právního titulu dle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. (ochrana práv a právem chráněných zájmů). Kontrolovaná osoba splnila i další povinnosti spojené s předmětným zpracováním osobních údajů. Co se týče skenovaných dokumentů, kontrolou nebylo zjištěno ani prokázáno, že by u kontrolované osoby docházelo k uchovávání kopií dokumentů ve skeneru anebo že by byly tyto dokumenty uloženy v adresáři přístupném všem zaměstnancům. Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů zaměstnanců (společnost FTE automotive Czechia s.r.o.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém