Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Kontrola zpracování osobních údajů získaných při žádosti o vydání jízdního dokladu a z průkazu totožnosti při přepravní kontrole

Dopravní podnik

 
 
 
Kontrola byla uskutečněna na základě Kontrolního plánu pro rok 2019. Předmětem kontroly bylo zpracování osobních údajů cestujících, jejichž osobní údaje byly získány jednak v souvislosti s jejich žádostí o vydání jízdního dokladu, a také z průkazu totožnosti cestujících při přepravní kontrole, pokud cestující nepředloží platný jízdní doklad a nezaplatí na místě jízdné a přirážku k jízdnému.

Prověřovány byly zákonné povinnosti správce zejména podle nařízení (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Nebylo zjištěno, že by kontrolovaná osoba zpracovávala osobní údaje v jiném rozsahu a po dobu nezbytnou k účelu zpracování, resp.  neplnila další povinnosti správce, zejména vůči subjektům údajů.

Doplňující informace: V případě, že se cestující při přepravní kontrole na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému, nebo se prokázat osobním dokladem a sdělit osobní údaje potřebné pro vymáhání zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému; osobními údaji potřebnými pro vymáhání zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému se rozumí jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa pro doručování a číslo osobního dokladu [§ 18a odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě].
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2019 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 2. pololetí > Ostatní > Kontrola zpracování osobních údajů získaných při žádosti o vydání jízdního dokladu a z průkazu totožnosti při přepravní kontrole

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém