Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola zpracování v agendovém informačním systému (Město Říčany) - archiv dokumentů

 
 
 

Kontrola se zaměřila na zpracování osobních údajů subjektů z informačního systému základních registrů MV ČR - registru obyvatel a evidence obyvatel.

Bylo kontrolováno plnění povinností města při zpracování osobních údajů subjektů údajů z Informačního systému základních registrů Ministerstva vnitra České republiky - registru obyvatel (dále jen „ROB“) a z agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen „AISEO“), na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Kontrolou bylo zjištěno, že město je ve vztahu k předmětným registrům v postavení zpracovatele osobních údajů, přičemž osobní údaje zpracovává za účelem výkonu přenesené působnosti obce dle zvláštních právních předpisů (zejména zákona č. 128/2000 Sb., zákona č. 111/2009 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb. a zákona č. 328/1999 Sb.). Kontrolovaný tedy postupoval na základě právního titulu dle § 5 odst. 2 písm. a) (zpracování dle zvláštního zákona) zákona č. 101/2000 Sb.

Dále bylo kontrolou prověřeno, že kontrolovaný přijal přiměřená opatření k zabezpečení osobních údajů dle § 13 (zabezpečení osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb. a že upravil povinnost mlčenlivosti zaměstnanců ve vnitřních předpisech města a v pracovní smlouvě v souladu s požadavky § 15 (povinnost mlčenlivosti) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolující konstatovala v kontrolním protokolu, že k porušení zákona č. 101/2000 Sb. v prověřované věci nedošlo.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém