Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2019 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Finanční služby, pojišťovnictví > Kontrola zpracování osobních údajů bankou (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

 

Kontrola zpracování veřejně přístupných údajů (společnost Úspěch Online s.r.o.)

 
 
 
Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu dle nařízení (EU) 2016/679, jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů obsažených v insolvenčním rejstříku. Zaměřil se především na právní titul pro další zpracování těchto osobních údajů a prověřil také podnět ve věci realizace práva na výmaz. 

Kontrolovaná osoba na internetových stránkách www.insolvencni-rejstrik.cz nabízela návštěvníkům portálu službu ve formě informací o osobách v insolvenčním řízení. Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba zpracovává všechny osobní údaje, které jsou v rejstříku zveřejněny, bez právního titulu. Závažnost zásahu do práv subjektů údajů je zvýšena tím, že kontrolovaná osoba nevyužívá nástroje, které zamezí indexování provozovaných webových stránek. Informace o insolvenci jsou tak jednoduše dostupné prostřednictvím internetových vyhledávačů.

Kontrolovaná osoba dále nevyhověla žádosti subjektu údajů o výmaz osobních údajů dle čl. 17 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolovaná osoba výše uvedeným jednáním porušila povinnosti stanovené čl. 6 (právní titul pro zpracování) a čl. 17 (právo na výmaz) nařízení (EU) 2016/679. Předsedkyně Úřadu zamítla námitky, které proti kontrolním zjištěním kontrolovaná osoba podala.

Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k nápravě a od uložení pokuty upustil.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování veřejně přístupných údajů (společnost Úspěch Online s.r.o.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém