Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace

 

Kontrola zpracování veřejně přístupných údajů (společnost Úspěch Online s.r.o.)

 
 
 
Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu dle nařízení (EU) 2016/679, jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů obsažených v insolvenčním rejstříku. Zaměřil se především na právní titul pro další zpracování těchto osobních údajů a prověřil také podnět ve věci realizace práva na výmaz. 

Kontrolovaná osoba na internetových stránkách www.insolvencni-rejstrik.cz nabízela návštěvníkům portálu službu ve formě informací o osobách v insolvenčním řízení. Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba zpracovává všechny osobní údaje, které jsou v rejstříku zveřejněny, bez právního titulu. Závažnost zásahu do práv subjektů údajů je zvýšena tím, že kontrolovaná osoba nevyužívá nástroje, které zamezí indexování provozovaných webových stránek. Informace o insolvenci jsou tak jednoduše dostupné prostřednictvím internetových vyhledávačů.

Kontrolovaná osoba dále nevyhověla žádosti subjektu údajů o výmaz osobních údajů dle čl. 17 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolovaná osoba výše uvedeným jednáním porušila povinnosti stanovené čl. 6 (právní titul pro zpracování) a čl. 17 (právo na výmaz) nařízení (EU) 2016/679. Předsedkyně Úřadu zamítla námitky, které proti kontrolním zjištěním kontrolovaná osoba podala.

Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k nápravě a od uložení pokuty upustil.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování veřejně přístupných údajů (společnost Úspěch Online s.r.o.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém