Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Poradna > Kamerové systémy, kamera souseda

 

Kontrola zpřístupňování informací (dokumentů s osobními údaji) prostřednictvím úřední desky s dálkovým přístupem (UOOU-00808/21)

Městská část

 
 
 
Kontrola byla zahájena na základě kontrolního plánu Úřadu pro rok 2021 a zaměřila se především na zpřístupňování informací (dokumentů s osobními údaji) prostřednictvím úřední desky s dálkovým přístupem, která skýtá více rizik, než je tomu u klasické úřední desky.   

Kontrolující proto hodnotili dodržování povinností podle obecného nařízení při zveřejňování dokumentů, zejména:
  • způsob anonymizace,
  • právní titul pro vyvěšování a svěšování, s uvážením následků vyvěšení způsobeným vyhledávači na internetu,
  • profilování údajů získávaných v rámci tzv. monitorování úředních desek,
  • dobu vyvěšování údajů,
  • archivaci údajů a přístup k nim.   
Kontrolující konstatovali, že městská část v rámci předmětné kontroly neporušila žádnou povinnost dle obecného nařízení.   

V souvislosti s plněním zásady minimalizace údajů dle čl. 5 odst. 1. písm. c) obecnéhonařízení kontrolující na základě zjištěných skutečností doporučili kontrolované osobě  upravit jednotný postup anonymizace osobních údajů u vyvěšovaných dokumentů, konkrétně v případě příjemců veřejných prostředků, kdy je nezbytné, dle ustanovení § 8b odst. 1 a 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  zveřejňovat osobní údaje pouze v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození a obec, kde má příjemce trvalý pobyt.
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Obce a státní správa > Kontrola zpřístupňování informací (dokumentů s osobními údaji) prostřednictvím úřední desky s dálkovým přístupem (UOOU-00808/21)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém