Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Kontrola zveřejnění osobních údajů dětí (Mateřská škola Děčín XXXII) - archiv dokumentů

 
 
 
Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu mateřské školy. Předmětem podnětu bylo zveřejnění seznamu dětí, které měly nedoplatky za předškolní vzdělávání a stravné, a seznamu dětí, které se nedostavily k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Právní předpisy ukládají školským zařízením povinnost zpracovávat osobní údaje žáků v tzv. školní matrice v rozsahu jméno, příjmení a místo trvalého pobytu. Žádný právní předpis však kontrolované osobě neumožňuje zveřejnit osobní údaje dětí na nástěnce mateřské školy z důvodu neuhrazených pohledávek vůči škole, ani zveřejnit osobní údaje dětí, které se nedostavily k předškolnímu vzdělávání. Úřad zjistil porušení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. (právní titul pro zpracování).

Z kontrolních zjištění je zřejmé, že osobní údaje dětí byly zpřístupněny i třetím osobám, tedy, že kontrolovaná osoba nepřijala taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Úřad tedy konstatoval také porušení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. (přijetí bezpečnostních opatření).

Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k nápravě a od uložení pokuty upustil.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém