Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola zveřejnění osobních údajů prostřednictvím internetu (Bytové družstvo Skuteckého – Laudova)

 
 
 
Úřad provedl na základě podnětu kontrolu, jejímž předmětem bylo podezření z porušení povinností správce osobních údajů při provozování internetových stránek kontrolované osoby. Stěžovatel uvedl, že kontrolovaný (bytové družstvo) zveřejnil jeho osobní údaje na svých veřejně přístupných internetových stránkách. Kontrolou byly prověřovány povinnosti stanovené v § 5 odst. 2 (právní titul pro zpracování) a § 13 odst. 1 (zabezpečení osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb. Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností správce, neboť kontrolovaný zpracovával osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů (členů družstva), jelikož prováděl zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce. Ta je stanovena v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Kontrolou nebylo prokázáno ani to, že by se jednalo o zveřejnění osobních údajů, neboť šlo o zpřístupnění osobních údajů (odkaz na částečně anonymizovanou zástavní smlouvu) pouze omezenému počtu osob, kterými jsou členové družstva, kteří mají do diskuze a jiných částí úřední desky přístup. Konkrétně se jednalo o záležitost týkající se nakládání s majetkem družstva, tedy o informování členů družstva, na které mají ze zákona právo.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola zveřejnění osobních údajů prostřednictvím internetu (Bytové družstvo Skuteckého – Laudova)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém