Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2002

 

Kontroly za rok 2005

 
 
 

94 kontrol, nejčastější okruhy problémů:

Kontrolované subjekty: Policie ČR, vězeňská služba, banky, leasingové společnosti, farmaceutické společnosti, pojišťovny, ministerstva.

Při komplexních kontrolách se kontrolují veškeré povinnosti správce dané zákonem o ochraně osobních údajů jak v listinné podobě, tak v podobě elektronické. Zjišťuje se zvláště:

  • rozsah shromažďovaných osobních údajů, vzhledem k k účelu a zákonným povinnostem správce
  • možnosti přístupu subjektů údajů k jejich osobním údajům
  • dodržování povinnosti likvidovat osobní údaje po uplynutí lhůty, po které je nezbytné tyto údaje uchovávat

Nejčastější porušení zákona:

  • Neoprávněné zpracování nepřesných nebo nadbytečných údajů,
  • neoprávněné předávání údajů jiným správcům,
  • nedostatečné nebo nesprávné informování subjektu údajů,
  • zpracovávání citlivých údajů bez výslovného souhlasu subjektu údajů,
  • špatné zabezpečení osobních údajů, např. v důsledku nevyhovujících přístupů v informačním systému, takže osobní údaje byly přístupné i neoprávněným osobám.

Novela zákona o ochraně osobních údajů přidala kontrolujícím povinnost zjistit, zda má správce zpracovánu dokumentaci k zajištění ochrany osobních údajů a zda řádně informoval subjekt údajů o jejich zpracování. V mnohých kontrolách bylo také prověřováno zpracování rodného čísla, neboť novela zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech z roku 2004 zpracování rodných čísel podstatně zpřísnila a dohled nad dodržováním tohoto zákona byl svěřen Úřadu.

Dne 7. září 2004 nabyl platnosti i účinnosti zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) a Úřadu jím byla svěřena kompetence postihovat případy nevyžádaných obchodních sdělení.

pdf Soubor Výroční zpráva za rok 2005 - s. 31

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém