Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Kontrola předávání osobních údajů pojišťovnou bance (společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group) - archiv dokumentů

 
 
 
Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu předávání osobních údajů pojišťovnou jiné osobě. Úřad prověřil zejména plnění povinností vyplývajících z § 5 odst. 1 písm. a) (stanovení účelu zpracování) a d) (shromažďování v odpovídajícím a nezbytném rozsahu) a § 5 odst. 2 (právní titul pro zpracování) zákona č. 101/2000 Sb.

Předmětem podnětu bylo možné porušení zákona č. 101/2000 Sb. v souvislosti s aktivací služby e faktura bankou stěžovatele, Českou spořitelnou a.s. Úřad zjistil, že stěžovateli byla služba e-faktura aktivována tak, že mu kontrolovaná osoba v roli výstavce faktury podala prostřednictvím České spořitelny a.s. nabídku ke zřízení této služby. Česká spořitelna a.s. tuto nabídku předala stěžovateli s tím, že pokud během dvou měsíců službu e-faktura neodmítne, bude mu automaticky aktivována.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola předávání osobních údajů pojišťovnou bance (společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém