Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Kulatý stůl k využívání online kamer a dalších sledovacích zařízení

 

 
 

22. června 2016

Dne 14. června 2016 Úřad pro ochranu osobních údajů uspořádal diskusní kulatý stůl k  využívání online kamer a dalších sledovacích zařízení, která zachycují a dále přenášejí obrazové záznamy fyzických osob. Diskuse se zúčastnili experti na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů ze soukromého i veřejného sektoru, neziskového sektoru i akademické sféry a zástupci bezpečnostních společností, které online kamery a obdobné sledovací systémy v praxi instalují či provozují.

Cílem kulatého stolu bylo jednak získat více informací o současné praxi a používaných technologiích, o tom, jak online kamerové a sledovací systémy obvykle fungují či mohou fungovat v prostředí internetu a jaké lze v tomto sektoru vysledovat trendy. Druhým bodem pak byla otázka, jaké právní předpisy se na danou oblast vztahují, zda mají ti, kdo online kamerové systémy instalují a používají i ti, kteří jimi jsou sledování, v právu dostatek nástrojů na efektivní ochranu svých práv. Hlavní otázkou pak bylo, zda je možné, vhodné a efektivní i online sledovací systémy chápat jako nástroje pro zpracování osobních údajů a regulovat je v režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Dle dosavadního výkladu Úřadu se totiž při kamerovém sledování jedná o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů pouze tehdy, pokud je vedle samotného sledování pořizován záznam nebo jsou v záznamovém zařízení uchovávány jiné informace umožňující pořízené snímky zpětně spojit s konkrétním člověkem.

Jak ve svém úvodním vystoupení uvedla předsedkyně Úřadu JUDr. Ivana Janů: „Jedním z impulsů, proč se Úřad rozhodl blíže proniknout do této tématiky, jsou rovněž v nedávné minulosti prezentované případy údajného narušení zabezpečení online kamerových systémů a zveřejnění pořízených záznamů na internetu. V souvislosti s těmito kauzami Úřad čelil dotazům a stížnostem, na které odpovídal v tom smyslu, že online sledovací systémy jsou mimo režim zákona o ochraně osobních údajů. Obstojí však takový výklad i za situace, kdy podobizny konkrétních lidí jsou nejen online snímány, ale zároveň přenášeny přes internet, kde jsou mj. z technických důvodů dočasně ukládány a kdy tedy reálně hrozí nebezpečí neoprávněného přístupu a zneužití přenášených informací?“

Během diskuse zazněla řada zajímavých poznatků z praxe i podnětů týkajících se právního režimu online sledování a aplikace technických a bezpečnostních norem pro kamerové sledování. Převažující názor účastníků kulatého stolu byl spíše takový, že je i pro tuto oblast vhodné mít dostatečná pravidla, která by všem dotčeným subjektům usnadnila výkon jejich práv i povinností, přičemž legitimní variantou je právě i uplatnění práva ochrany osobních údajů. „Výsledky diskuse a směry možného dalšího výkladu budou shrnuty v pracovním dokumentu, který bude následně předložen k veřejné konzultaci. Věříme, že tento postup přispěje k racionálnímu a transparentnímu uchopení dané problematiky,“ doplnil Mgr. Josef Prokeš, ředitel správní sekce Úřadu.

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 22.6.2016 / 22.6.2016

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém