Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Kulatý stůl o ochraně osobních údajů - archiv dokumentů

Právní zpravodaj 1/2002, Události a personálie, str. 14
-pm-

 
 
 

Koncem loňského roku v České republice vstoupila v platnost Úmluva Rady Evropy č. 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat. V souvislosti s implementací principů této úmluvy, a také zákona č. 101/2000 Sb., uspořádala redakce Právního zpravodaje společný kulatý stůl s představiteli Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a zástupci podnikatelské veřejnosti.

Obsahovým východiskem diskuse bylo vystoupení předsedy ÚOOÚ RNDr. Karla Neuwirta, který uvedl, že ochrana osobních údajů, jak ji vymezuje zákon č. 101/2000 Sb., je na dostatečné úrovni a snese srovnání s evropskými standardy danými zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES. Zároveň ale zdůraznil, že není žádný důvod, a to ani po teroristických útocích na USA v září loňského roku, k jejímu omezování. Na druhé straně se ÚOOÚ trvale setkává se snahou o prolamování ochrany osobních údajů ze strany firem, ale i státních orgánů, které pod různými záminkami vymáhají od občanů osobní údaje, které jsou pak často zneužívány, resp. obchodovány. ÚOOÚ se snaží těmto tendencím čelit v rámci možností, které mu dává zákon, a to zejména publikací právních stanovisek a registrací správců osobních údajů ve Věstníku Úřadu. Zejména k otázkám technologické úrovně ochrany údajů vystoupil Ing. Petr Budiš, předseda představenstva První certifikační autority, a. s., podle kterého jsou legislativní opatření na regionální úrovni dostatečná, avšak na druhé straně neexistuje globální bezpečnostní politika. Vodou na mlýn porušovatelům soukromí je také malá osvěta týkající se zabezpečení dat. Na možnosti pojištění v souvislosti s počítačovou kriminalitou upozornil předseda představenstva společnosti Demas, a. s., která má v portfoliu služeb právě tento nový druh pojištění.

Závěr kulatého stolu směřoval k doporučení, aby byl co nejrychleji legislativně upraven národní identikfikátor a aby byla oblast certifikace osobních údajů úzce spojena s etickými principy podnikání. Za největší problém přítomní označili ochranu osobních údajů v oblasti samosprávy.

-pm-

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Ochrana osobních údajů v českých médiích (do r. 2015) > Kulatý stůl o ochraně osobních údajů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém