Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Lublaň, 31. 3.- 1. 4. 2008

 
 
 

Pravidelné, již XVII. setkání zástupců dozorových orgánů působících v oblasti ochrany osobních údajů v členských a přidružených státech EU zaměřené na praktické otázky problematiky ochrany osobních údajů tentokrát ve dnech 31. 3. - 1. 4. 2008 hostila slovinská Lublaň, metropole státu předsedající EU.

Dvoudenní jednání, jehož se zúčastnilo více než 60 delegátů, měla určena dvě hlavní témata, jimiž bylo využití biometriky ve veřejné a soukromé sféře a ochrana osobních údajů na internetu.

Obecně by bylo možno konstatovat, že přístup k otázkám biometriky i publikace dat na internetu se v jednotlivých zemích poměrně (a někdy i výrazně) liší. Nicméně otázkou zůstává, zda tomu tak je z důvodu přílišné obecnosti Směrnice 95/46/ES, která specifika zpracování biometrických dat a publikování údajů na internetu nemohla předvídat, anebo zda je tento obecný dokument dostačující a důvod neharmonizovaných národních úprav je nutno hledat jinde.

Z jednotlivých příspěvků lze blíže zmínit vystoupení zástupce Evropského komisaře ochrany dat ohledně vývoje prostředku k posouzení registrací systémů využívajících biometrická data. Z něj by bylo možno vyvozovat, že Evropský komisař ochrany dat by považoval využití snímků oční duhovky zaměstnanců Evropské centrální banky, za účelem zajištění vstupu do vymezených prostor, pokud by splňovalo určité podmínky, za účelné a v souladu s příslušnými předpisy. Dále byla zajímavá prezentace norského zástupce týkající se využití biometrických údajů, tj. zřejmě zcela nepřiměřeného využívání otisků prstů cestujících na norských letištích, pouze pro účely jakéhosi předpokládaného zvýšení komfortu odbavení. Na tomto místě je však třeba dodat, že dle slov přednášejícího, bude toto zpracování podrobeno důkladné kontrole.

Z obsahu druhého dne jednání nelze opomenout prezentaci britského delegáta zabývajícího se reakcí medií na směrnici týkající se sociálních sítí a soukromí ve Velké Británií, kde byl prezentován způsob, jakým britská média reagovala na směrnici vydanou ve věci sociálních sítí na internetu (tedy např. Facebook) a jak lze tento zájem využít k obecné propagaci problematiky ochrany dat. Zajímavý byl také další norský příspěvek týkající se informační kampaně k publikování osobních údajů na internetu, zacílené na děti a mládež (informační kampaň „You decide“). Možno podotknout, že norský úřad obdobně jako ÚOOÚ pořádá soutěž pro děti na téma ochrany soukromí, a jeho jmenovaný projekt byl rovněž za rok 2007 oceněn v Madridu jako nejlepší evropská služba veřejnosti. Norský úřad vyhlásil soutěž o nejlepší „filmový“ scénář týkající se uvedené problematiky.

Nicméně nutno konstatovat, že příspěvky se vesměs netýkaly konkrétních případů, ale spíše se jednalo o přiblížení obecných náhledů na problematiku. Z uvedeného lze mj. vyvodit, že obdobně jako ÚOOÚ nemají ani ostatní obdobné úřady zatím příliš rozsáhlé zkušenosti v oblasti biometriky nebo zpracování dat na internetu a stále ještě hledají nejlepší způsob aplikace norem na ochranu osobních údajů pro tyto oblasti.

Jako jistý další závěr lze uvést i to, že za účelem lepšího náhledu na možnosti zpracování osobních údajů v rámci nových oblastí a s využitím nových technologií je vhodné zvážit i participaci na projektech nejrůznějších vědeckých institucí. Z prezentací v rámci předmětného workshopu jednoznačně vyplynulo, že studie, vzešlé z obdobné spolupráce, mají v mediích i u občanů značný ohlas spojený se zvýšenou publicitou pro celou problematiku ochrany osobních údajů a soukromí.

S potěšením je možno doplnit, že pozitivně byly oceněny i příspěvky zástupců ÚOOÚ k oběma hlavním tématům. Také, což je třeba obzvláště kvitovat, byla přivítána pozvánka na přespříští XIX. zasedání Case Handling Workshopu, které se uskuteční na jaře roku 2009 v Praze, metropoli státu, který bude v tomto období EU předsedat.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Zahraničí > Case Handling Workshop > Lublaň, 31. 3.- 1. 4. 2008

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém