Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Lze souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu § 5 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů učinit i elektronickými prostředky, např. přes internet?

 

 
 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanovuje v jeho § 559, že každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, nestanovuje obligatorní písemnou formu souhlasu subjektu údajů, navíc ustanovení § 562 odst. 1 občanského zákoníku stanovuje, že písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými prostředky nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. Souhlas se zpracováním osobních údajů tak lze udělit i přes internet, ovšem za podmínky, že bude zpětně prokazatelný, tj. správce bude schopen dostát své povinnosti uvedené v § 5 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů, která mu stanovuje povinnost prokázat souhlas subjektu údajů po celou dobu zpracování.

Souhlasem v oblasti elektronických komunikací upravených zákonem č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích, se rozumí rovněž souhlas učiněný pomocí elektronických prostředků, zejména vyplněním elektronického formuláře na internetu (§ 87).

Více k této problematice viz Stanovisko č. 5/2012 Poskytnutí informací a získání souhlasu subjektu údajů v elektronické komunikaci.

 

Odkazy


 
Zodpovídá: BcA. Květa Gebauerová, DiS
Vytvořeno / změněno: 23.7.2014 / 23.7.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém