Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace

 

Městská realitní agentura, s.r.o. - zpracování osobních údajů v souvislosti se správou bytového fondu

 
 
 
Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo plnění povinností při zpracování osobních údajů zaměstnanců kontrolované osoby a nájemců bytů, které kontrolovaná osoba spravuje pro statutární město Havířov, jež je vlastníkem bytového fondu. Kontrolovaná osoba je při této činnosti v postavení zpracovatele osobních údajů dle § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb.

Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba tím, že shromažďovala rodná čísla a čísla občanských průkazů subjektů údajů, aniž by tyto údaje byly nezbytné pro naplnění sledovaného účelu, porušila povinnost stanovenou § 5 odst. 1 písm. d) (shromažďování v odpovídajícím a nezbytném rozsahu) ve spojení s § 7 zákona č. 101/2000 Sb. Úřad dále zjistil nedostatky týkající se opatření přijatých za účelem zajištění bezpečnosti osobních údajů, čímž se kontrolovaná osoba dopustila porušení povinnosti podle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. (přijetí bezpečnostních opatření). Kontrolovaná osoba porušila dle zjištění Úřadu také povinnosti stanovené § 13 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 101/2000 Sb. (zabezpečení osobních údajů).

Z provedené kontroly dále vyplynulo, že mezi kontrolovanou osobou a statutárním městem Havířov, které je v postavení správce osobních údajů, nebyla uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů. Toto porušení zákona č. 101/2000 Sb. nicméně nelze přičítat zpracovateli osobních údajů a kontrolovaná osoba tak za toto porušení neodpovídá.

Předsedkyně Úřadu zamítla námitky, které proti kontrolním zjištěním kontrolovaná osoba podala. Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k nápravě a od uložení pokuty upustil.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Městská realitní agentura, s.r.o. - zpracování osobních údajů v souvislosti se správou bytového fondu

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém