Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Mezinárodní konference Právo na informační sebeurčení

 

 
 

24. května 2016

Dne 20. května 2016 uspořádal Úřad pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy mezinárodní konferenci. Tématu práva na informační sebeurčení nebyla dosud v ČR věnována samostatná konference. Uvedené téma má přitom zcela zásadní význam v souvislosti s rozmachem moderních informačních technologií.

Předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Ivana Janů v úvodním slovu zdůraznila význam konference především v rozpracování samotného pojmu práva na informační sebeurčení a nastínění možných interpretací a přístupů, a to zejména v kontextu současného vývoje informačních technologií a připravované změny evropského práva, kterou přináší obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Úvodní slovo, ve kterém upozornil na význam projednávané problematiky, pronesl také děkan Právnické fakulty UK prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

Konferenci moderoval vedoucí Centra právní komparatistiky PF UK prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.

Téma informačního sebeurčení bylo na konferenci zpracováno z různých pohledů, zejména z pohledu teorie, judikatury, ale i praxe. Kvalitu mezinárodní konference zajistila vysoká úroveň přednášejících. Pojem práva na informační sebeurčení v německém právním řádu vysvětlil prof. Dr. Rolf Schwartmann z Technické vysoké školy v Kolíně nad Rýnem, příspěvek na téma Právo na informační sebeurčení a jeho projevy v judikatuře Soudního dvora EU přednesl prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc., soudce Soudního dvora Evropské unie. Dopolední blok zakončil prof. Dr. Michael Ronellenfitsch, emeritní profesor Univerzity v Tübingenu přednáškou Německá praxe práva na informační sebeurčení, se zvláštním důrazem na rozhodování spolkového pověřence pro ochranu dat.

V odpoledním panelu vystoupili emeritní soudce Ústavního soudu prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. s příspěvkem Právo na informační sebeurčení a jeho projevy v judikatuře ústavního soudu a dva zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů, PhDr. Miroslava Matoušová (Střet práva s realitou) a Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec (Informační sebeurčení v kontextu ústavního a občanského práva).

 

Právo na informační sebeurčení, 20. 5. 2016

Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 24.5.2016 / 24.5.2016

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém