Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Miliónová pokuta za neoprávněné shromažďování osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů uložil Ministerstvu vnitra ČR pokutu 975000,- Kč za přestupek, a to v souvislosti s aplikací Karanténa a shromažďováním dat o osobách v izolaci Policií ČR. Pokuta byla udělena Ministerstvu vnitra ČR na základě Hlavy III. zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, protože Policie ČR nemá právní subjektivitu. Nyní běží lhůta 8 dní, kdy může být proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů podán odpor.
 

 
 
Jednání, které je předmětem přestupku, spočívá v neoprávněném zpracování údajů o zdravotním stavu osob Policií ČR, kterým byla nařízena izolace. Toto jednání bylo v rozporu s § 79 odst. 3 zákona o Policii ČR, podle kterého „Shromažďovat údaje o rasovém nebo etnickém původu, náboženském, filosofickém nebo politickém přesvědčení, členství v odborové organizaci, zdravotním stavu, sexuálním chování nebo sexuální orientaci lze pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního trestného činu nebo přestupku, nebo při poskytování ochrany osob.“ Plošným zpracováním osobních údajů o všech osobách v izolaci Policie ČR jednala v rozporu s tímto ustanovením.
 
Zodpovídá: Milan Řepka
Vytvořeno / změněno: 1.8.2022 / 1.8.2022

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém