Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Ministerstvo dopravy - zpracování osobních údajů v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

 
 
 
Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu zpracovávání osobních údajů Ministerstvem dopravy v rámci zadávacího řízení za účelem výběru nového dodavatele veřejné zakázky na systém elektronického mýtného. 

Kontrolou bylo zjištěno, že součástí zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce byly také osobní údaje zaměstnanců společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r.o., kteří se v rámci svého zaměstnání u této společnosti podíleli na provozu systému elektronického mýtného. Osobní údaje zaměstnanců uvedené společnosti byly zpřístupněny pouze části uchazečů o veřejnou zakázku, neboť kontrolovaná osoba již v průběhu zadávacího řízení zadávací dokumentaci dodatečně anonymizovala.

Zpřístupnění osobních údajů v rámci zadávací dokumentace k veřejné zakázce neoprávněným osobám na základě kontrolních zjištění proběhlo dle Úřadu v důsledku absence vhodných opatření pro zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů na straně kontrolované osoby.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů zjistil porušení § 13 zákona č. 101/2000 Sb. (zabezpečení osobních údajů). Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k nápravě. V návaznosti na uvedená zjištění Úřad ve věci zahájí řízení o přestupku.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Ministerstvo dopravy - zpracování osobních údajů v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém