Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Poradna > Mám dotaz. Jak postupovat?

 

Mohu vědět, jaké informace o mně konkrétní subjekt zpracovává?

 
 
 

GDPR přiznává v čl. 15 každé osobě dotčené zpracováním jejích údajů (subjektu údajů) právo na přístup k určitým informacím o zpracování. Jedná se zejména o sdělení účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců.

V případě pochyb o způsobu a rozsahu zpracování, zdrojích údajů apod. tímto GDPR dává možnost zjistit, zdali jsou o vás osobní údaje zpracovávány, resp. ověřit konkrétní parametry zpracování tak, abyste mohli zvážit další kroky a případně požadovat nápravu.

Požádáte-li správce o takové informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, je správce povinen Vám je  bez zbytečného odkladu sdělit, resp. nejpozději do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech to mohou být až tři měsíce.

Informace správce poskytuje bezplatně, kromě případů, kdy je odlišný postup možný na základě zákonného zmocnění.

V případě, že neobdržíte do 30 dnů na Vaši žádost od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů, resp. informaci o prodloužení vyřízení žádosti s důvody, můžete na tuto skutečnost Úřad upozornit. V takovém případě je nutné doložit všechny relevantní informace a dokumenty o jednání se správcem (tj. i text žádosti o informaci o zpracování Vašich osobních údajů atd., např. pokud byla žádost o informace zaslána poštovní zásilkou, doporučuje se doložit i doručenku.).

Na některé zvláštní situace a postupy (např. bezpečnostní agendy, či postup Policie ČR) se povinnost dle čl. 15 GDPR nevztahuje.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Poradna > Mám dotaz. Jak postupovat? > Mohu vědět, jaké informace o mně konkrétní subjekt zpracovává?

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém