Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Poradna > Mám dotaz. Jak postupovat? > Mohu vědět, jaké informace o mně konkrétní subjekt zpracovává?

 

Mohu vědět, jaké informace o mně konkrétní subjekt zpracovává?

 
 
 

Zákon o ochraně osobních údajů přiznává v § 12 každé osobě dotčené zpracováním jejích údajů (subjektu údajů) právo na přístup k určitým informacím o zpracování. Jedná se zejména o sdělení účelu zpracování osobních údajů, vlastních osobních údajích, případně jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců.

V případě pochyb o způsobu a rozsahu zpracování, zdrojích údajů apod. tímto zákon dává možnost zjistit či ověřit konkrétní parametry zpracování tak, aby subjekt údajů mohl zvážit další kroky a případně požadovat nápravu.

Požádáte-li správce o takové informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, je správce povinen Vám je  bez zbytečného odkladu sdělit.

Správce může za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V případě, že neobdržíte do 30 dnů na Vaši žádost od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů, můžete na tuto skutečnost Úřad upozornit. V takovém případě je nutné  doložit všechny relevantní informace a dokumenty o jednání se správcem (tj. i text žádosti o informaci o zpracování Vašich osobních údajů atd., např.pokud byla žádost o informace zaslána poštovní zásilkou, doporučuje se doložit i doručenku.).

Na některé zvláštní situace a postupy (např. bezpečnostní agendy, či postup Policie ČR) se povinnost dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů nevztahuje. Výčet takových případů naleznete v § 3 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Poradna > Mám dotaz. Jak postupovat? > Mohu vědět, jaké informace o mně konkrétní subjekt zpracovává?

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém