Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Musí dát zaměstnanec souhlas zaměstnavateli ke zpracování svých osobních údajů?

 

 
 

Ke zpracování osobních údajů, které provádí zaměstnavatel pro účely plnění zákonem stanovených povinností a ke sjednání a naplňování pracovněprávního vztahu, se souhlas se zpracováním osobních údajů nevyžaduje, jelikož takové zpracování probíhá na základě výjimek, které umožňují zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů. Ty jsou stanoveny především v § 5 odst. 2 písm. a), resp. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Pro zpracování osobních údajů pro tyto účely není nutné ani plnit oznamovací povinnost ve smyslu § 16 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů. V této souvislosti je nutné poznamenat, že zaměstnavatel (správce osobních údajů) je povinen osobní údaje shromažďovat a dále zpracovávat pouze v rozsahu odpovídajícím účelu. Viz povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona o ochraně osobních údajů.

Pokud bude ovšem zaměstnavatel chtít zpracovávat k jinému účelu, než který mu vyplývá ze zákona či dokumentu zakládajícího pracovněprávní vztah, musí nejprve souhlas zaměstnance získat.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 23.7.2014 / 23.7.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém