Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Může zaměstnavatel požadovat od zaměstnance umožnění pořízení kopie občanského průkazu k jejímu založení do osobního spisu zaměstnance?

 

 
 

Právní úprava pořizování kopií občanských průkazů je obecně stanovena v zákoně č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Konkrétně ustanovení § 15a odst. 2 zákona o občanských průkazech stanovuje, že je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez prokazatelného souhlasu občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Vzhledem k tomu, že zaměstnavateli tuto povinnost žádný zvláštní zákon neukládá, lze tak konstatovat, že nemůže nařídit zaměstnanci předání kopie občanského průkazu.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 23.7.2014 / 23.7.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém