Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

 

Náležitosti souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

 
 
Souhlasem je jednostranný projev vůle subjektu údajů, který splňuje náležitosti dle § 4 písm. n) a § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. Tento úkon je dále správce osobních údajů povinen po celou dobu zpracování prokázat. Správní orgán po prostudování spisového materiálu dospěl k závěru, že k takovému úkonu ze strany nájemníků nedošlo. Z dokumentů a listin, které byly poskytnuty, nebo jinak zpřístupněny nájemníkům ze strany účastníka řízení nijak nevyplývá, že by v nich byli nájemníci jakýmkoliv způsobem požádáni o souhlas se zpracováním osobních údajů. Na základě těchto skutečností lze přinejmenším konstatovat, že i pokud by nekonání ze strany subjektů údajů (nájemníků) mělo být považováno za konkludentní souhlas, tomuto úkonu by scházel prvek vědomosti ve smyslu § 4 písm. n) zákona č. 101/2000 Sb., tedy to, že nájemníci věděli, že svojí nečinností souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Další prvek, který by takovému úkonu (konkludentnímu souhlasu) scházel, by byl prvek dobrovolnosti, resp. svobody vůle, neboť uvedené dokumenty nijak neinformovaly nájemníky, že se mohou, případně na koho, obrátit, aby nebyly jejich osobní údaje zpracovány, ani garance ze strany účastníka řízení, že takové žádosti okamžitě vyhoví. Že by v daném případě scházel prvek svobodnosti ostatně vyplývá i z toho, jakým způsobem účastník řízení přistoupil ke stížnosti pana K. Jinými slovy, pokud v informaci nájemníkům není uvedeno, že se oni sami mohou vyjádřit, zda se zpracováním svých osobních údajů souhlasí, a že jejich nesouhlas bude akceptován, nelze v daném případě hovořit ani o konkludentním souhlasu se zpracováním osobních údajů. (čj. SPR-5685/09)
 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém