Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o. - zpracování osobních údajů v souvislosti s nabízením zboží

 

NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o. - zpracování osobních údajů v souvislosti s nabízením zboží

 
 
 
Na základě sedmi podnětů provedl Úřad kontrolu zpracování osobních údajů v souvislosti s nevyžádanou nabídkou zboží ze strany kontrolované osoby.

Kontrolovaná osoba měla zpracovávat osobní údaje za účelem nabídky zboží i přes dříve vyjádřený nesouhlas, příp. neumožnit odvolání souhlasu.

Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba písemnou formou (rozesíláním kuponů určených k objednání zboží) nabízí zboží svým bývalým zákazníkům a dále nabídky zasílá na adresy získané z databáze jiných subjektů, které kontrolovaná osoba pro tento účel kupuje, respektive si pronajímá (adresná kampaň). Kontrolovaná osoba dále nabídky roznáší a vkládá do schránek či do časopisů (neadresná kampaň) a také nabídky rozesílá prostřednictvím elektronické pošty, na adresy svých zákazníků či na adresy získané z databáze jiných subjektů. Kontrolovaná osoba také nabízí své zboží telefonicky prostřednictvím call centra, přičemž využívá jak telefonní čísla svých zákazníků, tak telefonní čísla z databáze jiného subjektu.

Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba svým postupem porušila povinnost podle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., neboť osobní údaje stěžovatelů zpracovávala bez právního titulu. Současně bylo konstatováno porušení § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., neboť kontrolovaná osoba za účelem nabídky obchodu zpracovávala také telefonní číslo zákazníků a dalších osob, aniž by k tomu disponovala jejich souhlasem. Dále Úřad zjistil porušení povinnosti podle § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 101/2000 Sb. (informační povinnost), neboť informace poskytnuté subjektům údajů kontrolovanou osobou byly u všech způsobů komunikace nedostatečné.
Předsedkyně Úřadu zamítla námitky, které proti kontrolním zjištěním kontrolovaná osoba podala. Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba bezprostředně po ukončení kontroly Úřad informovala, že závadný stav zjištěný kontrolou napravila, Úřad neuložil opatření k nápravě.  Úřad ve věci zahájí řízení o přestupku.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o. - zpracování osobních údajů v souvislosti s nabízením zboží

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém