Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Nevyžádaná obchodní sdělení – 1. pololetí

 
 
 

K dozorové činnosti Úřadu v oblasti zasílání obchodních sdělení je třeba uvést, že tato činnost nezahrnuje pouze kontrolu.

Úřad také upozorňuje subjekty (společnosti, ale i fyzické osoby podnikající) na možná porušení povinností při zasílání obchodních sdělení, a to v případě, kdy obdrží v určitém období jen jednu nebo několik málo stížností na jeden subjekt (šiřitele). V rámci takového upozornění jsou vysvětlovány podmínky, za kterých lze obchodní sdělení zasílat, resp. jak šířit obchodní sdělení, aby to bylo v souladu s příslušným zákonem.

Na druhou stranu, pokud Úřad zjistí porušení, a to například při opakované stížnosti nebo opakovaném upozornění, může též zahájit příslušné správní řízení i bez nutnosti provádět v dané věci kontrolu. V rámci správního řízení je pak takovému subjektu uložena odpovídající sankce.

V období od 1. ledna do 30. června 2022 bylo podáno 419 stížností na zasílání obchodních sdělení. Oddělením obchodních sdělení bylo v souvislosti s dozorem nad šířením obchodních sdělení zahájeno 9 kontrol a ukončeno 5 kontrol. Upozorněno na možné porušení zákona (č. 480/2004 Sb. – v oblasti obchodních sdělení) bylo 196 subjektů. Zahájeno bylo v rámci této dozorové činnosti 12 správních řízení, přičemž pravomocně bylo ukončeno 10 správních řízení, kdy celková výše uložených pravomocných sankcí činila 260.000 Kč. Ke správním řízením je třeba uvést, že se šesti subjekty bylo vedeno správní řízení na základě opakovaných stížností, tedy opakovaného porušování povinností při šíření obchodních sdělení. Dále byla vedena ještě další dvě správní řízení, a to ve věci uložení pořádkové pokuty za neposkytnutí součinnosti v kontrole, kdy byla těmto dvěma subjektům uložena sankce v souhrnné výši 75.000 Kč.

 

Rubriky

 
 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2022 > Nevyžádaná obchodní sdělení – 1. pololetí

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém