Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > Pokyny Sboru

 

Nevyžádáné e-maily jsou v Německu trestné

 
 
 

V květnu 1998 vydal Zemský soud v Berlíně rozhodnutí, kterým uzavřel řízení, ve kterém šlo o žalobu na jistou firmu ve věci rozesílání nevyžádaných reklamních e-mailů. Soud pod pohrůžkou vysoké pokuty (500 000,- DEM) zakázal žalované firmě posílat elektronickou cestou reklamní zprávy žalobci, pokud tento předem neudělí svůj souhlas anebo pokud nelze jeho souhlas předpokládat na základě případně existujících obchodních vztrahů. Soud ve svém rozhodnutí konstatoval, že nevyžádané zasílání e-mailů porušuje § 823 odst. 1 německého občanského zákoníku. Tento paragraf hovoří o zasílání reklam a prospektů prostřednictvím faxu, které mohou být rozesílány jen se souhlasem příjemce anebo v případě, kdy lze tento souhlas předpokládat na základě případných obchodních vazeb. Soud shledal, že existuje analogie mezi zasíláním zpráv faxem a elektronickou cestou.

Otevřením a přečtením e-mailu vznikají příjemci finanční náklady na připojení on-line (telefonní poplatky). Vedle toho také přichází o čas, potřebný k přečtení e-mailu a zjištění jeho obsahu. Navíc při otevření elektronické poštovní schránky nelze na první pohled poznat, které z došlých e-mailů jsou reklamní, a které obsahují ostatní zprávy. Roztřídění došlé pošty pak rovněž vyžaduje čas a úsilí příjemce. Soud navíc došel k závěru, že zasílání výše zmíněných elektronických zásilek je stejně nepřípustné, je-li příjemcem osoba soukromá, fyzická nebo právnická.

Výše uvedené soudní rozhodnutí je zcela v souladu se systémem ochrany proti elektronické inzerci "opt-in", který Německo (podobně jako Rakousko, Itálie, Dánsko a Finsko) v případě nevyžádaných reklamních zpráv uplatňuje. Princip "Opt-in" znamená, že příjemce musí výslovně požádat o zasílání reklamních e-mailů. Většina členských zemí EU doposud užívá principu "opt-out" 1), kdy příjemce při obdržení inzerce může zaškrtnout v nabídkovém menu kolonku, a tím deklarovat, že si nepřeje dostávat žádné další reklamní zprávy. Evropská komise vyslovila již v červnu 2000 svoji preferenci principu "opt-in". Komise proto navrhuje odpovídajícím způsobem novelizovat stávající evropskou legislativu a rozšířit princip "opt-in" na všechny země evropské patnáctky.

Celý text výše uvedeného soudního rozhodnutí (v němčině) lze nalézt na internetové adrese:
http://www.datenschutz-berlin.de/recht/bln/rs/lg_mail2.htm1) "Opt-in" a "opt-out" se také překládá jako "rozhodnutí pro účast" resp. "rozhodnutí pro neúčast".

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Zahraničí > Informace ze světa > Nevyžádáné e-maily jsou v Německu trestné

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém