Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Otázky a odpovědi k obecnému nařízení (GDPR)

 

Novinky - archiv dokumentů

 
 
 
Banner
Souhrnná měsíční statistika    

Měsíční statistiky provozu systému ORG zveřejněné na stránkách Správy základních registrů.


Úspěšná recertifikace celého systému IS ORG podle ČSN/ISO 27001:2014, prosinec2019


Úspěšný interní audit IS ORG podle ISMS, září 2019


Úspěšná kontrola IS ORG provedená Národním úřadem pro  kybernetickou a informační  bezpečnost (NÚKIB), duben 2019


Proběhl bezpečnostní audit, listopad 2017

Třetího listopadu 2017 proběhl v ÚOOÚ bezpečnostní audit zaměřený na provoz IS ORG. Ten navazoval na předchozí audit z roku 2016, který přiznal ÚOOÚ pro IS ORG certifikát dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014.

Celkově byly výsledky auditu hodnoceny pozitivně.


Graf: Vývoj počtu zpracovávaných transakcí v IS ORG, leden 2014 - prosinec 2016

V roce 2016 bylo zpracováno systémem ORG celkem 449 408 200 operací. Průměrně bylo zpracováno 37 476 789 operací měsíčně.  Nejvíce operací bylo zpracováno v měsících březen, duben a prosinec, kdy se zpracovalo více než 40 mil. operací. Nejvíce operací se zpracovalo v březnu (48 mil. operací) a nejméně pak v červenci (30 mil. operací). Graf zobrazuje nárůst počtu operací od roku 2014 do konce roku 2016.


Graf: Vývoj počtu zpracovávaných transakcí v IS ORG, květen 2014 - duben 2016

V roce 2015 bylo zpracováno systémem ORG celkem 282 909 267 operací. Průměrně bylo zpracováno 23 575 772 operací měsíčně. V lednu 2016 došlo k výraznému nárůstu zpracovaných operací. Průměrný počet operací v období leden až duben 2016 je více než 40 miliónů operací měsíčně.


Graf: Vývoj počtu zpracovávaných transakcí v IS ORG

Od začátku roku 2015 do srpna 2015 systém ORG měsíčně zpracoval průměrně 22 856 508 operací. Systém byl nejvytíženější v červnu, kdy se zpracovalo 27 105 394 operací.

Průměr zpracovaných operací za posledních 12 měsíců je 21 783 984 operací.  Počet zpracovaných operací měsíčně kolísá, avšak stále mírně stoupá.


Graf: Vývoj počtu zpracovávaných transakcí v IS ORG

V roce 2014 se měsíčně zpracovalo průměrně 17 131 221 operací. Systém byl nejvytíženější na podzim z důvodu konání komunálních voleb.


Počet zpracovávaných transakcí v IS ORG, únor 2014

Od 1. 7. 2012 pracuje systém ORG v rutinním provozu a stále pozvolna narůstá počet zpracovaných transakcí. Výrazný vzestup počtu transakcí ovlivnila letošní příprava voleb. V tomto období vzrostl počet transakcí v informačním systému ORG na trojnásobek oproti normálnímu reálnému provozu. Základní registry byly využity pro vytváření volebních seznamů jednotlivých volebních okrsků. V září to bylo zhruba 20 milionů transakcí. Nejvytíženější byl systém 2. 9. 2013, kdy zpracoval 2 720 950 transakcí. Průměrně se měsíčně zpracuje 13 262 758 transakcí.
Graf: Počet transakcí ORG, rok 2013.


Soutěž IT projekt roku, únor 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů byl spolu s dalšími uživateli a dodavateli Základních registrů oceněn v soutěži IT projekt roku 2012. Od července 2012 do konce roku provedl Úřadu svěřený Informační systém ORG bezproblémově 133 milionů transakcí.


Projekt Základní registry byl spuštěn, červenec 2012

Bližší informace naleznete zde.


Informační bulletin, květen 2012

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal nové číslo PDF soubor Informačního bulletinu, tematicky zaměřené na projekt základních registrů v systému eGovernmentu.


Konference v rámci projektu Osvěta

Ve dnech 10. 5. až 20. 6. 2012 se na několika místech po celé České republice uskuteční odborná konference k implementaci strategie Smart Administration, a zejména pak základních registrů do veřejné správy. Hlavním tématem jsou právě základní registry a jejich blížící se start (1. 7. 2012). Konferencí se účastní i Úřad pro ochranu osobních údajů jako zástupce Informačního systému ORG. Prezentaci s informacemi o aktuálním stavu registru ORG přednese ředitelka Odboru základních registrů Úřadu pro ochranu osobních údajů Ing. Eva Vrbová.

Konference se konají na několika místech ČR:
10. 5. 2012 v Praze
14. 5. 2012 v Plzni
23. 5. 2012 v Ostravě
28. 5. 2012 v Brně
13. 6. 2012 v Olomouci
20. 6. 2012 v Praze


Konference „Internet ve státní správě a samosprávě“ – Hradec Králové, 2.–3. 4. 2012

Ve dnech 2. a 3. dubna 2012 se uskutečnil v Hradci Králové 15. ročník konference „Internet ve státní správě a samosprávě“. Součástí konference byla i přednáška „Dopady zavedení IS ORG do života“, věnovaná Informačnímu systému ORG. Prezentaci k přednášce Ing. Evy Vrbové, ředitelky Odboru základních registrů Úřadu pro ochranu osobních údajů, naleznete zde.


IS ORG – konference Mikulov 2011, 6.–7. 9. 2011

Magazín Egovernment uspořádal druhý ročník konference, která hodnotí stav elektronizace veřejné správy v ČR. Součástí konference byla i přednáška věnovaná Informačnímu systému ORG přednesená Ing. Evou Vrbovou, ředitelkou Odboru základních registrů z Úřadu pro ochranu osobních údajů. Prezentaci, která v Mikulově zazněla, naleznete PPT soubor zde.


Tisková konference – Praha, 13. 4. 2011

V Praze proběhla dne 13. 4. 2011 první oficiální tisková konference, která seznámila média s projektem Informační systém ORG (IS ORG). Cílem tohoto projektu je zabezpečit ochranu osobních údajů v systému základních registrů zavedením vícenásobné elektronické identity občana. Správcem a současně editorem IS ORG je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tisková zpráva
Fotogalerie


Kick-off projektu – Praha, 9. 3. 2011

Byla zahájena etapa vývoje Informačního systému ORG (IS ORG), jenž je integrální součástí systému základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění (dále jen „zákon o základních registrech“). ORG je jediné centrální úložiště matic identifikátorů a je nutnou a základní podmínkou pro fungování všech ostatních součástí systému základních registrů.

Zákon o základních registrech vymezuje obsah základních registrů, funkce informačního systému základních registrů a funkce IS ORG.


Význam základních registrů (ZR)

  • RČ je potenciálně nebezpečné, jedná se o univerzální identifikátor a umožňuje propojit data z různých agend státní správy

  • ZR je platforma pro bezpečné sdílení dat mezi agendovými informačními systémy (AIS); každá agenda má svůj agendový identifikátor fyzické osoby (AIFO), který je generován ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby (ZIFO)

  • ZR obsahují tzv. referenční údaje definující aktuálně právně platnou hodnotu příslušného údaje

  • o změně referenčních údajů jsou jednotlivé AIS informovány; agendové AIS si pak aktualizují změněné údaje

  • ZR obsahují pouze aktuální data, historická udržují věcně příslušné AIS

  • jednotlivé agendy jsou registrovány v Registru práv a povinností (RPP)

Kompletní prezentaci IS ORG v rámci Kick-off projektu konaného v Praze 9. 3. 2011 naleznete zde.

Fotogalerie

 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém