Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Novinky

 
 

Zobrazeno je 25 z celkem 532 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 22  další stránka >
 
 • Rada Evropy: Tuto bezprecedentní situaci překonáme pouze v jednotě a solidaritě
  14. 4. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách vlastní překlad prohlášení k právu na ochranu údajů v souvislosti s pandemií COVID-19, které společně vydali předsedkyně Výboru k Úmluvě 108 Alessandra Pierucci a komisař pro ochranu údajů Rady Evropy Jean-Philippe Walter.
 • Úřad není příslušnou institucí k nevyžádaným obchodním sdělením zasílaným prostřednictvím datové schránky
  15. 4. 2020 – Úřad reaguje na zvýšený počet stížností, které se vztahují k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení prostřednictvím datových schránek a upozorňuje na skutečnost, že není příslušným k jejich projednání.
 • ÚOOÚ k projektu „chytrá karanténa“
  11. 4. 2020 - Předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů požádala s ohledem na zprávy o zpracování osobních údajů v rámci tzv. chytré karantény 31. března 2020 ministra zdravotnictví dopisem o konkrétní dokumentaci k tomuto projektu. Vzhledem k následným reakcím v médiích, poukazujícím nesprávně na „schvalující roli“ kontrolního úřadu při testování a spuštění tohoto projektu, vydává Úřad následující vyjádření.
 • Úřad radí, jak se během práce z domova vyhnout kybernetickým hrozbám
  3. 4. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů shrnul na svých webových stránkách základní pravidla a doporučení pro ochranu osobních údajů a minimalizaci hrozeb a rizik při práci s výpočetní technikou, v mobilní komunikaci či na sítích při práci z domova.
 • ÚOOÚ ke shromažďování osobních údajů účastníků soudních řízení v internetových databázích
  3. 4. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů se v nedávné době zabýval problémem přebírání a dalšího zveřejňování osobních údajů účastníků soudních řízení v podobě internetových databází takovým zpracováním osobních údajů, které vede ke zpětné hromadné deanonymizaci soudních rozhodnutí, jež jsou samotnými soudy publikována v anonymizované podobě. Postup využíval údaje o účastnících soudních řízení po uplynutí účelu, pro který byly zveřejněny, čímž nedůvodně zasahoval do jejich práva na soukromí.
 • Úřad se vyjádřil k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví v souvislosti s projektem chytrá karanténa
  2. 4. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejňuje vyjádření k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2020, které nařizuje provozovatelům mobilních komunikačních sítí (operátorům) a bankám zpracovávat „provozně-lokalizační“ údaje a údaje „o době a místě použití elektronického platebního prostředku“, tedy o pohybu a chování osob nakažených nemocí COVID-19.
 • Často kladené otázky: Ochrana osobních údajů v čase koronavirové pandemie
  20. 3. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách odpovědi na nejčastější otázky ke zpracování osobních údajů v rámci opatření proti šíření koronaviru.
 • ÚOOÚ ke zpracování osobních údajů v souvislosti s šířením koronaviru
  13. 3. 2020 - Úřad pro ochranu osobních údajů zaznamenal v souvislosti s šířící se nákazou koronavirem (COVID-19) v České republice dotazy týkající se zpracování osobních údajů. S přihlédnutím k aktuální situaci a k opatřením Vlády ČR a ústředních orgánů poskytuje následující vyjádření.
 • Vyjádření ÚOOÚ k návrhu regulace násilí na fotbalových stadionech
  27. 3. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů se vyjádřil k aktuálnímu návrhu nových opatření proti násilí na fotbalových stadionech.
 • Stanovisko Sboru ke zpracování osobních údajů v souvislosti s propuknutím nákazy COVID-19
  24. 3. 2020 – ÚOOÚ uveřejnil vlastní překlad stanoviska ke zpracování osobních údajů v souvislosti s propuknutím nákazy COVID-19. To přijal ve druhé polovině března Evropský sbor pro ochranu osobních údajů.
 • Nejdůležitější pasáže z příspěvku Sboru k přezkumu obecného nařízení
  2. 3. 2020 - Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil vlastní pracovní překlad příspěvku Sboru k prvnímu přezkumu obecného nařízení.
 • Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2019
  28. 2. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil svoji nejnovější výroční zprávu.
 • Kontrolní plán ÚOOÚ pro rok 2020
  27. 2. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách kontrolní plán pro rok 2020. Zaměří se například na moderní technologie, biometriku, prodejce energií, zdravotnictví nebo školství.
 • Ohlašování případů porušení zabezpečení v oblasti zdravotnictví
  24. 2. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů na základě poznatků zjištěných v rámci dozoru upozorňuje na povinnosti spojené s ohlašováním případů porušení zabezpečení osobních údajů v oblasti zdravotnictví.
 • Úřad upozornil na potřebu adaptace sektoru elektronických komunikací na GDPR
  19. 2. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů upozornil ministerstvo průmyslu a obchodu na nutnost adaptace sektoru elektronických komunikací na GDPR, která dosud chyběla. K tématu uplatnil řadu připomínek v návrhu novely zákona o elektronických komunikacích.
 • Přehled kontrol za druhou polovinu roku 2019
  12. 2. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů uveřejnil na svých webových stránkách přehled uzavřených kontrol za druhé pololetí roku 2019.
 • ÚOOÚ ke kauze Avast
  11. 2. 2020 - Vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů k aktuální kauze společnosti Avast Software s.r.o.
 • Úřad shrnul to nejdůležitější z nových pokynů ke kamerám
  4. 2. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách vlastní shrnutí zásadních částí aktuálních pokynů Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) provozovatelům kamerových systémů.
 • Sbor vydal nové pokyny provozovatelům kamerových systémů
  31. 1. 2020 – Evropský sbor pro ochranu osobních údajů schválil na svém lednovém plenárním zasedání dokument, který provozovatelům kamerových systémů nabízí návod, jak dodržet zásady obecného nařízení při nasazení přístrojů pro optické nebo audiovizuální monitorování.
 • Evropa slaví Den ochrany osobních údajů
  28. 1. 2020 – Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů byla prvním zákonodárným dokumentem, který reflektoval oblast ochrany osobních údajů. Rada Evropy ji přijala dnes přesně před 39 lety – 28. ledna 1981.
 • Úřad zaktualizoval dokument k povinnosti správců provádět DPIA
  8. 1. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů připravil aktualizovanou verzi dokumentu „K povinnosti správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)“ zveřejněného na jeho webových stránkách v únoru 2019. Materiál byl doplněn o seznam druhů operací zpracování, která nepodléhají posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Nyní je vydáván pod názvem „Seznam druhů operací zpracování (ne)podléhajících požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů".
 • Letošní přednášková činnost ÚOOÚ zakončena setkáním s pracovníky domova pro seniory
  19. 12. 2019 – Úřad pro ochranu osobních údajů, reprezentovaný vedoucí analytického oddělení Soňou Matochovou, přednášel zaměstnancům Domova pro seniory Krč v Praze. Prezentace zaměřená na aplikaci principů obecného nařízení v sociální péči a na dopad nové právní úpravy na zmíněnou oblast uzavřela osvětovou činnost expertů Úřadu v letošním roce.
 • ÚOOÚ uspořádal Den menších správců
  12. 12. 2019 - Úřad pro ochranu osobních údajů uspořádal v tomto týdnu další akci pro veřejnost. Tentokrát se zaměřil na menší správce osobních údajů. Navázal tak na úspěšná setkání s pověřenci, která organizuje již druhým rokem.
 • Firmy stále chybují při rozesílání obchodních sdělení třetí stranou
  21. 11. 2019 – Úřad pro ochranu osobních údajů dlouhodobě eviduje velké množství stížností na zasílání nevyžádaných obchodních sdělení tzv. třetí stranou.
 • Úřad předkládá k veřejné diskuzi metodiku DPIA
  23. 10. 2019 – Návrh metodiky obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) zveřejnil k veřejné diskuzi na svých webových stránkách Úřad pro ochranu osobních údajů. Posouzení dopadů na ochranu osobních údajů musí nově podle GDPR provádět každý správce, jehož záměr související se zpracováním osobních údajů lze hodnotit jako vysoce rizikový z hlediska zásahu do práv a svobod fyzických osob .
 

Zobrazeno je 25 z celkem 532 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 22  další stránka >
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém