Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Novorozenecký screening

 

 
 

7. června 2016

Na základě kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů bylo Fakultní nemocnici Olomouc a Fakultní nemocnici Brno v souvislosti se zpracováním osobních a citlivých údajů uchovávaných na screeningových kartičkách v rámci novorozeneckého laboratorního screeningu, které je v rozporu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., tedy v rozporu s povinností správce osobních údajů uchovávat osobní a citlivé údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, uloženo ve správním řízení ve smyslu § 40 zákona č. 101/2000 Sb. opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Jednalo se o povinnost zlikvidovat osobní a citlivé údaje novorozenců, uchovávané na screeningových kartičkách v souvislosti s novorozeneckým laboratorním screeningem, v rozsahu: jméno a příjmení novorozence, rodné číslo novorozence nebo matky, pojišťovna novorozence nebo matky, porodní hmotnost, datum a čas narození, datum a čas odběru, kódové číslo odběru, jméno a telefon praktického dětského lékaře, jméno, příjmení, telefon a adresa pobytu matky a informace o tom, zda jde o první nebo opakovaný odběr, včetně nosiče citlivých údajů, tj. biologického materiálu, kterým je suchá kapka krve novorozence, tedy všechny osobní a citlivé údaje uchovávané na screeningových kartičkách novorozenců, které jsou starší 5 let, a to ve lhůtě 6 měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí, tj. od 2. května 2016.

Dále, na základě konkrétní stížnosti, kterou Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel (nikoli kontroly), bylo ve správním řízení ve smyslu § 40 zákona č. 101/2000 Sb. uloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a Všeobecné fakultní nemocnici v Praze v souvislosti s uchováváním osobních údajů konkrétní osoby na screeningové kartičce novorozence v rámci novorozeneckého screeningu, včetně biologického materiálu, kterým je suchá kapka krve, jako nosič citlivých údajů, čímž došlo k porušení právní povinnosti uložené správci osobních údajů v § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnosti správce osobních údajů uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Uložena byla povinnost zlikvidovat osobní a citlivé údaje konkrétní osoby uchovávané na screeningové kartičce v souvislosti s novorozeneckým laboratorním screeningem, v rozsahu: jméno a příjmení novorozence, rodné číslo novorozence nebo matky, pojišťovna novorozence nebo matky, porodní hmotnost, datum a čas narození, datum a čas odběru, kódové číslo odběru, jméno a telefon praktického dětského lékaře, jméno, příjmení, telefon a adresa pobytu matky a informace o tom, zda jde o první nebo opakovaný odběr, včetně nosiče citlivých údajů, tj. biologického materiálu, kterým je suchá kapka krve novorozence, tedy všechny osobní a citlivé údaje uchovávané na screeningové kartičce konkrétní osoby, a to ve lhůtě 4 měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí, tj. od 6. května 2016.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 7.6.2016 / 7.6.2016

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém