Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

O čem vypovídá osvědčení o registraci

 
 
 

Správce může podle § 16 odst. 5 zákona v případě zájmu požádat Úřad o vydání osvědčení o registraci.

Velmi často se setkáváme s nepochopením, o čem vlastně vydané osvědčení vypovídá. Není totiž výjimkou, že správci používají osvědčení o registraci jako důkaz o tom, že jejich zpracování bylo ze strany Úřadu prověřeno, a je tedy v naprostém souladu se zákonem. Je však třeba upozornit na to, že registrační proces podle § 16 zákona není procesem povolovacím, a že tedy vydané osvědčení pouze prokazuje skutečnost, že správce splnil svou zákonnou povinnost oznámit Úřadu zamýšlené zpracování, a zároveň že zpracování je evidováno v registru vedeném Úřadem. Současně je nutno zdůraznit, že zaregistrování oznámeného zpracování se provádí pouze na základě dostupných a v danou chvíli známých skutečností. Registrační proces jednoduše nemůže nahradit kontrolní řízení prováděné na místě, které jediné může prokázat, zda je takové zpracování v souladu se zákonem.

Závěrem je tedy nutno podtrhnout, že provedením zápisu do registru, popř. vydáním osvědčení o provedení registrace, nekončí povinnost správců (oznamovatelů) dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona. Ty je nutné plnit po celou dobu, kdy ke zpracování osobních údajů dochází.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Registr > K problémům z praxe > O čem vypovídá osvědčení o registraci

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém