Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

O projektu IS ORG

 
 
 
Banner

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a jeho změna zákonem č. 100/2010 Sb., přinesl Úřadu pro ochranu osobních údajů nový úkol: do 30. 6. 2012 vytvořit Informační systém ORG jako součást systému základních registrů, která bude zajišťovat procesy spojené s identifikací fyzických osob a se zabezpečením jejich osobních údajů.

Základním smyslem Informačního systému ORG (který je v některých materiálech označován jako převodník identifikátorů) je podporovat v celém systému základních registrů ochranu osobních údajů, a to cestou náhrady dosavadního používání rodného čísla jako univerzálního identifikátoru fyzické osoby systémem bezvýznamových identifikátorů. Tyto identifikátory se budou pro jednotlivé agendy nebo skupiny agend lišit, a neumožní tak při znalosti jednoho identifikátoru vyhledávat údaje o fyzické osobě v agendě jiné. Jediným místem, kde budou všechny tyto identifikátory uloženy, je právě Informační systém ORG. V tomto systému však nejsou uloženy žádné další údaje fyzických osob, takže ani znalost všech identifikátorů neumožňuje Úřadu (ani nikomu jinému) zjistit jejich přiřazení jednotlivým fyzickým osobám. Touto cestou by měla realizace projektu základních registrů výrazně přispět k ochraně osobních údajů občanů.

V České republice, stejně jako v jiných státech, se stává velkým problémem krádež identity prostřednictvím zneužití osobních údajů. Již v roce 2003 byla poprvé oficiálně označena krádež identity jako porušování lidských práv. Z tohoto důvodu se také součástí připravovaného systému základních registrů stala myšlenka rozdělit provázanost osobních údajů a zmírnit jejich relativně snadnou zneužitelnost pomocí vícenásobné identity občana. Základní registry se stanou zabezpečenou aktuální databází dat o občanech a státních i soukromých subjektech. Jejich zavedením dojde k odstranění roztříštěnosti, nejednotnosti a vícenásobného výskytu osobních údajů v základních databázích veřejné správy. Občanům registry výrazně zjednoduší komunikaci s úřady, protože jakoukoliv změnu údajů bude stačit nahlásit pouze na jednom místě. Orgánům veřejné moci pak projekt zpřehlední práci a dá jistotu správnosti uložených informací.

Zavedení nových identifikátorů však neznamená, že občané o svá rodná čísla přijdou, protože rodné číslo v platnosti zůstává i nadále. Dále je třeba zdůraznit, že nebude zapotřebí si zapamatovat agendové identifikátory osob (AIFO).

Partneři projektu IS ORG

Dodavatelem informačního systému ORG je TESCO SW a.s.
Bezpečnostní audit projektu AEC spol. s r.o.
Administrativa projektu EUNICE Consulting a.s.

Harmonogram realizace

  • 1. etapa – BASE - 9. 2. 2011 – 30. 9. 2011
  • 2. etapa – ADVANCED - 1. 10. 2011 – 16. 1. 2012
  • 3. etapa – FULL - 17. 1. 2012 – 30. 6. 2012
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém