Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Občanské průkazy - archiv dokumentů

 
 
 

17. května 2016

Předloha zahrnuje novelizační návrhy k devíti zákonům; kromě zákona o občanských průkazech, k zákonu č. 119/2009 Sb., o základních registrech, zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, zákonu č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákonu č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád. Plošně se zavádí občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem jako povinný osobní doklad občana a prostředek pro jednoznačnou elektronickou identifikaci při vzdáleném prokazování totožnosti pro elektronická podání na portálech veřejné správy (např. Czechpoint, Daňový portál, ePortál atd.). Deklaruje se souvislost s vytvářením Národní identitní autority. Předloha dále upravuje informování občana prostřednictvím textové zprávy nebo zprávy elektronické pošty o možnosti převzít vyhotovený občanský průkaz nebo cestovní doklad.

Vlastní normativní předloha je propracovaná a zůstává v mezích deklarovaných cílů. V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) však nejsou identifikovány žádné dopady na občana - držitele občanského průkazu, v obecné části důvodové zprávy jsou uvedeny pouze důsledky pozitivní, ačkoli negativní důsledky lze očekávat a samotný legislativní návrh na ně zčásti reaguje. Jedním z přímých důsledků je, že držitel občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem bude nově muset občanský průkaz chránit před rizikem ohrožení dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu;  toto ohrožení vede ke zneplatnění občanského průkazu a vyžaduje vydání nového občanského průkazu, jež je zpoplatněno. Při tom platí, že možnosti držitele chránit data v identifikačním certifikátu jsou omezené, pokud bude občanský průkaz používat na základě nových ustanovení zákona o informačních systémech veřejné správy a daňového řádu; některým z toho vyplývajícím rizikům ohrožení není držitel schopen čelit a ani to po něm nelze spravedlivě požadovat. Dosah a význam důsledků pro všechny, kdo mají povinnost občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem mít, je umocněn tím, že povinnost mají všichni občané, kteří dosáhli věku 15 let, a že ho mohou mít i občané, jejichž svéprávnost byla omezena. Dále je třeba alespoň příkladmo určit důsledky plynoucí z uvedeného ohrožení pro držitele, byť se projeví a materializují mimo věcnou působnost přímo novelizovaného zákona. To je napadeno připomínkou označenou jako zásadní.

sp. zn. UOOU-04982/16

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Informace o legislativě > 2016 > Občanské průkazy

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém