Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Obchodní společnost - archiv dokumentů

 
 
 
Kontrola dodržování povinností při šíření obchodních sdělení byla zahájena na základě 18 podnětů, které Úřad obdržel. Sdělení byla odesílána prostřednictvím e-mailových zpráv a obsahovala nabídky provize za doporučení služeb likvidační společnosti a nabídky služeb likvidační společnosti a rovněž vybízela k návštěvě internetových stránek určených k přímé podpoře nabízených služeb. Kontrolovaná osoba na oznámení o zahájení kontroly ani na opakované výzvy k vyjádření nikterak nereagovala, v rámci kontroly nespolupracovala. Za neposkytnutí součinnosti jí tak byla uložena pořádková pokuta ve výši 50 000,- Kč.

Na základě technické analýzy elektronických hlaviček předmětných e-mailových zpráv obsahujících obchodní sdělení, dále samotného obsahu těchto sdělení a vlastních zjištění Úřadu bylo shledáno, že kontrolovaná osoba je osobou, v jejíž prospěch jsou obchodní sdělení zasílána. Úřad vyhodnotil též informace poskytnuté samotnými adresáty obchodních sdělení, kteří ve svých stížnostech shodně uvedli, že k zasílání obchodních sdělení odesílateli nikdy nedali souhlas, nejsou ani jeho zákazníky či registrovanými uživateli. Někteří stěžovatelé též jednoznačně doložili, že příjem obchodních sdělení již dříve odmítli.

Kontrolovaná osoba v průběhu kontroly nikterak nedoložila, a tedy neprokázala souhlasy (právní tituly) k zasílání obchodních sdělení na předmětné e-mailové adresy a dopustila se tak porušení povinnosti stanovené v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy povinnosti využít podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Úřad dále dospěl k závěru, že došlo též k porušení § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., neboť obchodní sdělení neobsahovala jednoznačné označení toho, jehož jménem se komunikace uskutečňuje.

Za toto jednání Úřad uložil kontrolované osobě pokutu ve výši 59 000,- Kč, přičemž bylo jako ke skutečnosti zvyšující závažnost tohoto jednání přihlédnuto k tomu, že v případě 3 e-mailových adres byla obchodní sdělení zaslána vícekrát a v případě 4 e-mailových adres byla obchodní sdělení zaslána i poté, co jejich uživatelé příjem obchodních sdělení prokazatelně odmítli a dále k době, po kterou k šíření obchodních sdělení docházelo (9 měsíců).
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém