Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Informace o zpracování osobních údajů

 

Obchodní společnost

 
 
 
Kontrola dodržování povinností při šíření obchodních sdělení byla zahájena na základě 20 stížností, které Úřad obdržel. Obchodní sdělení byla odesílána prostřednictvím e-mailových zpráv a obsahovala nabídky spotřebního zboží, potravin a hraček společně s odkazy na internetové stránky několika internetových obchodů. Úřad na základě technické analýzy elektronických hlaviček předmětných e-mailových zpráv obsahujících obchodní sdělení, které byly součástí podaných stížností, zjistil, že všechny odesílající domény jsou registrovány na kontrolovanou osobu a byla zjištěna též jistá spojitost mezi kontrolovanou osobou a dalším subjektem, v jehož prospěch byla obchodní sdělení taktéž šířena.

Kontrolovaná osoba na oznámení o zahájení kontroly ani na opakované výzvy Úřadu nereagovala, v rámci kontroly nikterak nespolupracovala. Za neposkytnutí součinnosti jí byla uložena pořádková pokuta ve výši 25 000 Kč. 

S ohledem na skutečnost, že kontrolovaná osoba v průběhu kontroly neprokázala, že by disponovala souhlasy příslušných adresátů se zasíláním obchodních sdělení, konstatoval Úřad porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Dále Úřad konstatoval též porušení § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., a to pro všechna předmětná obchodní sdělení, jelikož neobsahovala totožnost odesílatele, v jehož prospěch jsou obchodní sdělení šířena. V případě jednoho obchodního sdělení Úřad konstatoval též porušení § 7 odst. 4 písm. a) zákona 
č. 480/2004 Sb., jelikož dané obchodní sdělení nebylo řádně označeno.

Vzhledem k tomu, že za zasílání obchodních sdělení není odpovědný pouze faktický odesílatel, ale na základě objektivní odpovědnosti také ten, v jehož prospěch je obchodní sdělení zasíláno, konstatoval Úřad porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. také u této společnosti, a to v případě obchodních sdělení, která byla v její prospěch zasílána. Tato společnost se v rámci kontroly, stejně jako kontrolovaná osoba, nevyjádřila a požadovanou součinnost neposkytla, za což jí byla uložena pořádková pokuta ve výši 25 000 Kč. 

Kontrolovaná osoba námitky proti protokolu o kontrole nepodala. V dané věci tak Úřad zahájí příslušné řízení o přestupku.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém