Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Informace o zpracování osobních údajů

 

Obchodní společnost

 
 
 
Kontrola u této společnosti byla zahájena na základě 41 stížností na rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Předmětem této kontroly tedy bylo posouzení dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, týkající se rozesílání obchodních sdělení elektronickými prostředky. Obchodní sdělení obsahovala nabídky dárků ve formě spotřebního zboží, alkoholu, hraček apod. společně s odkazy na webové stránky, na kterých jsou internetové obchody nabízející toto zboží provozovány. Již v rámci předkontrolních činností bylo zjištěno, že doménová jména, ze kterých jsou obchodní sdělení odesílána, jsou registrována buď na již zaniklou společnost (bez nástupce) nebo na fyzické osoby, které se nepodařilo Úřadu ztotožnit. 

Úřad se tak zaměřil na internetové obchody, které jsou zasílanými obchodními sděleními propagovány, tedy na subjekty, v jejichž prospěch jsou obchodní sdělení zasílána. V době předmětných rozesílek obchodních sdělení byla provozovatelem daných internetových obchodů kontrolovaná osoba. Úřad kontrolovanou osobu vyzval k doložení souhlasů se zasíláním obchodních sdělení, případně k doložení skutečnosti, že adresáti jsou zákazníky kontrolované osoby. Kontrolovaná osoba však ani přes opakovanou výzvu nereagovala 
a příslušnou součinnost neposkytla, za což jí byla uložena pořádková pokuta ve výši 25 000 Kč. 

S ohledem na skutečnost, že souhlasy adresátů se zasíláním obchodních sdělení nebyly kontrolovanou osobou prokázány, konstatoval Úřad porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., přičemž opět vycházel z veřejnoprávní objektivní odpovědnosti, tedy odpovědnosti za následek, kdy ve vztahu k právnické osobě není třeba zkoumat zavinění vzniklého protiprávního stavu. Obecně pak Úřad konstatoval též porušení § 7 odst. 4 písm. b), jelikož žádné z předmětných obchodních sdělení neobsahovalo informaci o odesílateli, jehož jménem se komunikace uskutečňuje.

Kontrolovaná osoba námitky proti protokolu o kontrole nepodala. V dané věci tak Úřad zahájí příslušné řízení o přestupku.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém