Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Poradna > Kamerové systémy, kamera souseda

 

Obchodní společnost

UOOU-01976/20

 
 
 
Kontrola byla zahájena na základě 75 stížností. Jejím předmětem bylo posouzení dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, při šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, e-mailem. 

Předmětná obchodní sdělení obsahovala nabídku různého spotřebního zboží s odkazy na internetové stránky e-shopů, kde bylo toto zboží nabízeno. Odesílající e-mailové adresy, resp. doménová jména, ze kterých byly tvořeny, nefungovaly jako samostatné webové stránky, často se také obměňovaly. Vždy však byly tvořeny určitým souslovím, které evokovalo výhodný nákup. 

Provozovatelem e-shopů, které zasílaná obchodní sdělení propagovaly, byla z větší části kontrolovaná osoba, z menší části, a to u obchodních sdělení zasílaných později, to byla další společnost, která daný e-shop provozovala po kontrolované osobě. Nutno však dodat souvislost, a to v osobě jednatele, který je u obou společností totožný. Za faktické odesílatele pak byly označeny další tři společnosti, jelikož na ně byla registrována odchozí doménová jména a v některých obchodních sděleních byly též uváděny jako odesílatelé. 

Kontrolovaná osoba a také ostatní společnosti, které předmětná obchodní sdělení odesílaly, byly vyzvány k prokázání právního titulu k těmto rozesílkám. S ohledem na skutečnost, že kontrolovaná společnost na zaslanou žádost ani po výzvě nereagovala, byla jí za porušení § 10 odst. 2 kontrolního řádu uložena sankce ve výši 50 000 Kč. Ostatní oslovené společnosti sice reagovaly, nicméně z jejich vyjádření nevyplynulo, že by právními tituly k zasílání obchodních sdělení disponovaly. 

Kontrolující tak konstatoval porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy zasílání obchodních sdělení bez předchozího souhlasu adresátů. Další porušení se týkalo § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., neboť obchodní sdělení neobsahovala informaci o totožnosti odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje. 

Společné řízení o přestupku pak bylo vedeno se čtyřmi společnostmi. Jedné z nich, která vystupovala v pozici šiřitele, v jehož prospěch jsou obchodní sdělení šířena, byla uložena sankce ve výši 100 000 Kč. Třem dalším společnostem, které vystupovaly v pozici faktických odesílatelů, byly uloženy sankce ve výši 100 000 Kč, 25 000 Kč a 20 000 Kč. 

Rozhodnutí již nabylo právní moci a poté, co nabylo též vykonatelnosti, přičemž sankce uhrazeny nebyly, byly uložené pokuty postoupeny k vymáhání příslušnému celnímu orgánu.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém