Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Obchodní společnost - archiv dokumentů

UOOU-02787/20

 
 
 
Kontrola u této společnosti byla zahájena na základě 16 stížností. Předmětem obchodních sdělení byla nabídka služeb v podobě registrace doménového jména za roční poplatek a odkazovaly na internetové stránky kontrolované osoby. 

V rámci kontroly bylo zjištěno, že odesílající doména je registrována na zahraniční společnost sídlící v Nizozemí a odesílající IP adresy jsou registrovány na neznámé zahraniční společnosti s lokací v Severní Americe. Nicméně předmětné internetové stránky, v jejichž prospěch byla obchodní sdělení šířena, jsou provozovány kontrolovanou osobou. Tedy i přesto, že nebylo zjištěno, kdo je faktickým odesílatelem předmětných obchodních sdělení, z kontrolních zjištění (zejména z jednotlivých textů zasílaných obchodních sdělení) vyplynulo, že obchodní sdělení byla šířena ve prospěch kontrolované osoby. Ta je tedy v postavení šiřitele obchodních sdělení, jelikož v její prospěch byla tato sdělení šířena, a je tedy odpovědná za šíření nevyžádaných obchodních sdělení. Kontrolovaná osoba se tak v této souvislosti dopustila porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. Dále bylo konstatováno i porušení § 7 odst. 4 písm. a), b) i c) zákona č. 480/2004 Sb., jelikož předmětné zprávy nebyly jasně a zřetelně označeny jako obchodní sdělení a neobsahovaly uvedení či označení toho, jehož jménem se tato komunikace uskutečňuje, ani možnost odhlášení se z dalšího zasílání. Námitky proti kontrolním zjištěním v protokolu o kontrole podány nebyly. 

V této věci bylo následně vedeno správní řízení a kontrolované osobě byla za výše uvedená porušení uložena sankce ve výši 50 000 Kč, která již nabyla právní moci. Jelikož nebyla zaplacena, byla po vykonatelnosti postoupena k vymáhání příslušnému celnímu orgánu.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém