Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Obchodní společnost

UOOU-01260/21

 
 
 
Kontrola u této společnosti byla zahájena na základě osmi stížností na rozesílání obchodních sdělení, ale také zejména proto, že s touto společností byla již v předchozích letech vedena jak kontrolní, tak správní řízení. Také jejich předmětem bylo šíření obchodních sdělení, přičemž tato řízení konstatovala vždy porušení příslušných právních předpisů v této oblasti. 

Předmětem zasílaných obchodních sdělení byly nabídky specifických druhů zboží pro školy či firmy a obchodní sdělení odkazovala na webové stránky kontrolované osoby. 

V rámci kontroly kontrolovaná osoba uvedla, že skutečně všechna předmětná obchodní sdělení odeslala. Ani jeden z e-mailových kontaktů však nebyl jejím klientem či zákazníkem. K dané rozesílce uvedla, že začala využívat placenou službu pro odesílání obchodních sdělení, přičemž měly být využity pouze vlastní kontakty z vlastní zákaznické databáze (čítající cca 11 tisíc zobchodovatelných subjektů), nicméně došlo zřejmě ke smísení nově získaných kontaktních údajů s kontakty původními. Dále sdělila, že společnost poskytující jí pouze službu rozesílky není za toto jednání zodpovědná, protože je jen poskytovatel dané služby. S touto společností poté řešila zablokování rozesílky, a to do doby, než uvede svou databázi do souladu s příslušnými zákony a bude tedy obsahovat pouze ty kontakty, e-mailové adresy, které skutečně patří zákazníkům či adresátům, kteří dali k zasílání obchodních sdělení souhlas. 

Kontrolující v této věci konstatoval porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vzhledem k tomu, že s touto společností bylo již v minulosti ve stejné věci vedeno několik řízení nebo byla upozorňována na skutečnost, aby k rozesílkám obchodních sdělení využívala pouze e-mailové adresy, které získala od svých zákazníků dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., případně od uživatelů, adresátů, kteří udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., přihlédl kontrolující k tomu, že se v této věci jedná o soustavné a již dlouhodobé systémové pochybení kontrolované osoby. Pokud jde o dodržování dalších podmínek pro zasílání obchodních sdělení uvedených v § 7 odst. 4 zákona č. 480/2004 Sb., kontrolující zjistil, že předmětná obchodní sdělení (s výjimkou jednoho obchodního sdělení) neobsahovala žádnou informaci o tom, jak lze zasílání obchodních sdělení odhlásit (zrušit), a to například v podobě odkazu (prokliku) nebo uvedení e-mailové adresy či jiné možnosti, jak při odhlašování postupovat.

S ohledem na to, že již nebylo možno prokázat, zda byly funkční alespoň odesílající e-mailové adresy, na které by bylo možno odmítání ze zasílání obchodních sdělení zaslat, nemohlo být konstatováno porušení § 7 odst. 4 písm. c) zákona č. 480/2004 Sb. Kontrolující nicméně  v této souvislosti kontrolované osobě důrazně doporučil tento nedostatek napravit a v každém obchodním sdělení uvádět informaci o tom, jakým způsobem lze jejich zasílání ukončit (zrušit) tak, jak vyžaduje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. Námitky proti protokolu o kontrole kontrolovanou osobou podány nebyly. V této věci bylo následně vedeno správní řízení a kontrolované osobě byla za výše uvedená porušení  uložena sankce ve výši 250 000 Kč, která již nabyla právní moci.

Doporučení: 

Úřad doporučuje, aby si společnosti před každou rozesílkou ověřily, zda jejich databáze elektronických kontaktů pro zasílání obchodních sdělení skutečně obsahují pouze ty kontakty, které jsou jejich zákazníky a současně neodmítly zasílání obchodních sdělení, nebo se jedná o kontakty, které udělily se zasíláním obchodních sdělení souhlas. Dále je vhodné za tímto účelem nastavit i příslušné kontrolní mechanismy, aby byly případné chyby odhaleny co nejdříve. 

Každé obchodní sdělení musí obsahovat informaci o tom, jak lze zasílání obchodních sdělení odmítnout. Ve vztahu k zákazníkům musí být tato možnost dána jasně, zřetelně, jednoduše, zdarma nebo na účet příslušné fyzické či právnické osoby.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém