Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Poradna > Kamerové systémy, kamera souseda

 

Obchodní společnost

UOOU-00686/20

 
 
 
Kontrola byla zahájena na základě plánu kontrol pro rok 2020. Důvodem bylo, že domény kontrolované osoby se v posledních letech objevovaly na předních zásazích do spamových pastí webových stránek www.dobryemail.cz.

Kontrola se zaměřila jak na plnění povinností při šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., tak ve vztahu ke zpracování osobních údajů v souvislosti s přímým marketingem dle obecného nařízení. Kontrolovaná osoba provozuje na svém webovém portálu internetový obchod a také umožňuje členství v bonusovém klubu. 

Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba zpracovává e-mailovou adresu svých klientů, kteří jsou registrováni v e-shopu, případně též v bonusovém klubu, a to za účelem přímého marketingu k šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. E-mailovou adresu získává v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby dle obecného nařízení. Navíc, pokud jde pouze o registrované účastníky bonusové klubu a nikoli zároveň zákazníky, je elektronický kontakt zpracováván ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. a tedy na základě souhlasu dle obecného nařízení. 

Ve vztahu k informační povinnosti kontrolující konstatovali, že informace o zpracování osobních údajů, které kontrolovaná osoba poskytuje svým klientům/spotřebitelům, jsou nepřesné, neúplné či navzájem si odporující, a nejsou tak poskytovány ve smyslu obecného nařízení. V této souvislosti bylo konstatováno též porušení základní zásady transparentnosti. 

Dále Úřad konstatoval, že kontrolovaná osoba neumožňuje vyjádřit uživatelům svých webových stránek svobodný souhlas či nesouhlas se zpracováním statistických a marketingových cookies. Pouhé prohlížení webových stránek uživatelem nelze interpretovat jako souhlas. Pokud je uživateli dána pouze možnost akceptovat sledování nebo ze stránek odejít, nelze takto udělený souhlas považovat za svobodný a souladný s obecným nařízením.

Ve vztahu k dodržování podmínek pro šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. byly prověřeny postupy kontrolované osoby v této oblasti, prověřena byla též vybraná marketingová kampaň, přičemž nebylo zjištěno v této oblasti žádné pochybení. 

Kontrolovaná osoba podala v zákonné lhůtě námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole. Jednalo se konkrétně o kontrolní zjištění k právnímu titulu v případě používání cookies, včetně konstatování, že kontrolovaná osoba neumožňuje uživatelům svých webových stránek jednoduchý přístup k nastavení cookies přímo prostřednictvím jednoduchého nástroje. V dalším kontrolním zjištění kontrolující konstatovali porušení v souvislosti s informační povinností. Námitky byly postoupeny předsedovi Úřadu k vyřízení, který je v celém rozsahu zamítl.

Kontrolující následně příkazem uložili opatření k nápravě, která kontrolovaná osoba ve lhůtě splnila. 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém