Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Obchodní společnost

UOOU-04463/20

 
 
 
Kontrola byla zahájena na základě 19 stížností na rozesílání obchodních sdělení. Ta obsahovala nabídky půjček a služeb bezpečného úložiště a odkazovala na webové stránky kontrolované osoby. 

Kontrola zjistila, že předmětná obchodní sdělení byla odesílána z freemailových adres, které byly založeny na zjevně smyšlené osoby. Webové stránky, resp. internetové obchody na těchto stránkách provozované, na které obchodní sdělení odkazovala, byly v době rozeslání obchodních sdělení provozovány kontrolovanou osobou. Ta v rámci svého vyjádření opakovaně uváděla, že obchodní sdělení neodeslala a že se ji tím snaží někdo poškodit. 

Společnost Seznam.cz, u které byly freemailové adresy registrovány, uvedla, že se jednalo o rozesílání skrze třetí stranu a že účty sloužily pouze jako příjemce případných odpovědí od entit, které spam obdržely. I tak je tento způsob používání e-mailových adres porušením podmínek společnosti Seznam.cz. Proto byly tyto účty zablokovány k dalšímu možnému využívání. V průběhu kontroly pak Úřad zjistil, že výše uvedené webové stránky, v jejichž prospěch byla předmětná obchodní sdělení šířena, jsou již nefunkční. 

Kontrolující konstatovali, že i přesto, že nebyl zjištěn faktický odesílatel obchodních sdělení, je šiřitelem těchto obchodních sdělení kontrolovaná osoba, jelikož v její prospěch byla obchodní sdělení šířena, a to bez předchozího souhlasu adresátů. Dále bylo konstatováno i porušení § 7 odst. 4 písm. a), b) i c) zákona č. 480/2004 Sb., jelikož předmětné zprávy nebyly jasně a zřetelně označeny jako obchodní sdělení. Neobsahovaly ani uvedení či označení toho, jehož jménem se tato komunikace uskutečňuje, ani možnost odhlášení se z dalšího zasílání. 

Kontrolovaná osoba podala v zákonné lhůtě námitky proti protokolu o kontrole. Uvedla zde, že není šiřitelem předmětných obchodních sdělení, a že firmu chce někdo poškodit. 

Námitky byly postoupeny předsedovi Úřadu k vyřízení, který je v celém rozsahu zamítl. Mimo jiné uvedl, že tvrzení kontrolované osoby, že se ji snaží někdo poškodit, není ničím podloženo. Naopak Úřad eviduje další obdobné stížnosti i na jiné firmy, které jsou spojeny stejnou osobou jednatele či stejným sídlem společností a jedná se tak o cílenou propagaci zboží a služeb jak kontrolovaného, tak i dalších podobných společností. 

V této věci bylo zahájeno správní řízení.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém