Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení

 

Obchodní společnost

UOOU-02174/21

 
 
 
Kontrola u této společnosti byla zahájena na základě osmi stížností na rozesílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení byla rozesílána jak prostřednictvím e-mailů, tak také jako SMS zprávy. Většina zaslaných sdělení obsahovala nabídku bankovních služeb a kontrola konstatovala, že se jedná o obchodní sdělení. Nicméně v několika případech se o obchodní sdělení nejednalo, jelikož obsahem zasílaných zpráv byly technické či informativní zprávy. Jednalo se o sdělení, jehož obsahem byla zpráva, že v internetovém bankovnictví je připraven dokument k podpisu nebo zpráva obsahující oprávnění k účtu, které byly odeslány klientovi kontrolované společnosti.

U zasílaných obchodních sdělení pak Úřad zjišťoval, zda kontrolovaná osoba disponuje příslušným právním titulem, tedy zda jsou obchodní sdělení zasílána buď zákazníkům kontrolované společnosti, aniž by tito zákazníci jejich zasílání dříve odmítli, nebo na základě právního titulu souhlasu. Kontrolou bylo zjištěno, že v případě tří adresátů došlo k odeslání obchodního sdělení po jeho předchozím odmítnutí a současně bylo konstatováno i porušení u SMS zpráv, jelikož tyto neobsahovaly možnost (informaci), jak zasílání obchodních sdělení ukončit (odmítnout).

Kontrolované osobě byla za výše uvedená porušení uložena ve správním řízení sankce ve výši 50.000 Kč, která již byla kontrolovanou společností zaplacena. K výši sankce je třeba podotknout, že byť rozsah následku přestupku nebyl značný, jelikož se jednalo o porušení pouze ve vztahu ke třem adresátům, přihlédl správní orgán k tomu, že již několikrát byla tato společnost na povinnost dodržovat všechna ustanovení v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení upozorněna a dále na to, že již jednou jí byla ve stejné věci sankce uložena. Tato společnost se tak dopustila opakovaného porušení povinností při zasílání obchodních sdělení.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém