Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení

 

Obchodní společnost

UOOU-04773/21

 
 
 
Kontrola u této společnosti byla zahájena na základě šesti stížností na rozesílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení byla rozesílána prostřednictvím e-mailových zpráv a obsahovala nabídku zboží pánské kosmetiky s odkazem na internetové stránky, kde lze nabízené produkty zakoupit. Odesílající e-mailové adresy, resp. doménová jména jsou vedena buď na neznámé osoby nebo není patrné, na jaký konkrétní subjekt jsou registrovány, taktéž z odesílajících IP adres nelze přesně určit, kdo je faktickým odesílatelem předmětných obchodních sdělení. Veškerá obchodní sdělení však byla zasílána ve prospěch webových stránek, které provozuje kontrolovaná společnost. Kontrolovaná osoba se k oznámení o zahájení kontroly nikterak nevyjádřila, nereagovala ani na zaslanou výzvu k vyjádření. Za tuto nesoučinnost byla kontrolované osobě uložena pořádková pokuta. Kontrolovaná osoba tak neprokázala, že předmětná obchodní sdělení šířila buď na základě zákaznického vztahu nebo adresátům na základě jejich uděleného souhlasu.
 
Za šíření obchodních sdělení je odpovědný jak samotný faktický odesílatel, tak také subjekt, v jehož prospěch byla obchodní sdělení zasílána. Veřejnoprávní odpovědnost za tento přestupek (§ 11 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb.) je formulována jako objektivní odpovědnost, tedy odpovědnost za následek, a tedy ve vztahu k právnické osobě není třeba zkoumat zavinění vzniklého protiprávního stavu, byla kontrolovaná osoba uznána odpovědnou za šíření obchodních sdělení bez předchozího prokazatelného souhlasu adresátů. Současně bylo konstatováno i porušení povinnosti neskrývat a neutajovat totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, neboť v zasílaných obchodních sděleních byl uveden pouze odkaz na webové stránky, kde lze nabízené zboží zakoupit.

S ohledem na skutečnost, že po provedené kontrole bylo Úřadu doručeno dalších 17 stížností na zasílání obchodních sdělení ve prospěch tohoto subjektu, bude v nejbližší době zahájeno správní řízení, jehož předmětem budou jak podněty řešené v rámci kontrolního řízení, tak i tyto nově podané. 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém