Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Pro mládež > Soutěže > Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat! > Soutěž "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" 5. ročník > Gifíci – věková kategorie 7 – 10 let

 

Obchodování s lidmi

 
 
 
Informace k Úmluvě Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi

9. září 2015

Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi č. 197 (dále jen „Úmluva“) byla otevřena k podpisu dne 16. 5. 2005 ve Varšavě a vstoupila v platnost 1. 2. 2008. Úmluvu dosud podepsalo 43 států, ratifikační listiny uložilo rovněž 43 států. Česká republika je jediným členským státem Evropské unie, který Úmluvu nepodepsal ani neratifikoval. Úmluva doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu („Palermský protokol“) a jejím cílem je posílit ochranu; jasně se prohlašuje, že obchodování s lidmi je porušením lidských práv a je třeba poskytnout obětem vyšší stupeň ochrany.

Úmluva upravuje záležitosti, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, a proto je k její ratifikaci  třeba souhlasu obou komor Parlamentu ČR.

Jako součást mechanismu spolupráce jsou výslovně upraveny i vybrané otázky zpracování osobních údajů a jejich ochrany. Taková úprava je obsažena v článcích 8 (Zabezpečení dokladů a jejich kontrola), 11 (Ochrana soukromého života), 20 (Trestnost činů týkajících se cestovních dokladů nebo dokladů totožnosti) a 33 (Opatření týkající se ohrožených nebo pohřešovaných osob); úprava odpovídá současnému evropskému standardu ochrany osobních údajů a respektuje všechny relevantní zásady ochrany osobních údajů. Výslovně odkazuje na Úmluvu o ochraně osob se zřetelem na automatické zpracování osobních dat (ETS č. 108).

Vzhledem k výše uvedenému neshledal ÚOOÚ důvod k vznesení připomínek.

čj. UOOU-09753/15-2

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Informace o legislativě > 2015 > Obchodování s lidmi

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém