Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Obec zveřejňuje na svých internetových stránkách poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím včetně osobních údajů o žadateli o informaci. Je to správné?

 

 
 
Zveřejněná poskytnutá informace na základě žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nemůže obsahovat osobní údaje o žadateli o informaci (typicky identifikační a adresní údaje žadatele). Praxe ve zveřejňování osobních údajů o žadatelích je nesprávná a Úřad pro ochranu osobních údajů ji posuzuje jako zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Totožný názor obsahuje i stanovisko Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra publikované pod č. 1/2012. V případě, že žadatel zjistí, že je jeho žádost o informace zveřejněna včetně jeho osobních údajů (identifikační nebo adresní údaje), lze v prvé řadě dosáhnout nápravy kontaktováním příslušné obce s upozorněním a žádostí na úpravu dokumentu tak, aby neobsahoval osobní údaje žadatele o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pokud žadatel o informaci nedosáhne nápravy ze strany obce, jako další krok lze doporučit podat podnět či stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 23.7.2014 / 23.7.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém